reklama
  • Tadeusz Woźniak Sejm

Urząd Miasta da pracę 23 osobom. Co trzeba zrobić?

Urząd Miasta Kutna poszukuje osób na stanowiska robotników gospodarczych w ramach robót publicznych. Od dziś osoby zainteresowane zatrudnieniem mogą składać wymagane dokumenty.

- R E K L A M A -

Planujemy zatrudnić łącznie 23 osoby do wykonywania prac porządkowych na terenie miasta, w tym 7 osób do kierowania ruchem drogowym. Warunkiem zatrudnienia jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy i posiadanie statusu osoby bezrobotnej z terenu miasta Kutna.  Niezbędne dokumenty czyli życiorys, list motywacyjny oraz kserokopię świadectwa pracy z ostatniego miejsca  zatrudnienia można składać do 22 lipca do  godz. 12.00 w urzędzie miasta w pokoju nr 226– informuje Joanna Brylska z Biura Prasowego.

Roboty publiczne uruchomione zostaną w dwóch terminach:

- R E K L A M A -

– od 01 września do 28 lutego 2023 r. – 9 osób;

– od 19 września do 18 grudnia 2022 roku – 14 osób.

(Źródło: Urząd Miasta Kutno)

Nie przegap: