Wiadomości KutnoPolitykaW czwartek nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Tematem dwie petycje

W czwartek nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Tematem dwie petycje

W najbliższy czwartek 26 kwietnia odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, na której poruszony zostanie temat dwóch petycji złożonych przez .Nowoczesną i Wojciecha Ziółkowskiego.

Pierwsza petycja złożona przez .Nowoczesną dotyczy czasowego zwolnienia właścicieli obiektów handlowych na targowisku miejskim Manhattan z opłat wnoszonych przez nich na rzecz miasta Kutno.

- Reklama -

Według projektu uchwały, petycja nie zostanie rozpatrzona. Powód?

- Reklama -

Jak można przeczytać w projekcie uchwały, pismem z dnia 07.03.2018 r., Przewodniczący Rady Miasta Kutno wezwał kutnowskie koło .Nowoczesnej do wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie wyjaśniona nie będzie rozpatrzona. Wyjaśnienie powinno dotyczyć doprecyzowania jakich konkretnie opłat wnoszonych przez kupców na rzecz miasta Kutno z tytułu ich działalności dotyczy petycja i jakiego zakresu czasowego miałoby dotyczyć zwolnienie lub znaczne zredukowanie opłat.

Pismo zostało odebrane w dniu 13 marca 2018 r. W dniu 26.03.2018 r. kutnowskie koło .Nowoczesnej złożyło pismo w odpowiedzi na wezwanie Przewodniczącego Rady Miasta Kutno z dnia 07.03.2018 r. Pismo nie zawiera wyjaśnienia treści petycji we wskazanych w wezwaniu zakresie.

- Reklama -

W związku z tym, że przez kutnowskie koło .Nowoczesnej nie zostało złożone wyjaśnienie treści petycji i doprecyzowanie jakich konkretnie opłat wnoszonych przez kupców na rzecz miasta Kutno z tytułu ich działalności dotyczy petycja i jakiego zakresu czasowego miałoby dotyczyć zwolnienie lub znaczne zredukowanie opłat – na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – Rada Miasta Kutno pozostawia petycję bez rozpatrzenia – można przeczytać w projekcie uchwały udostępnionym w BIP-ie kutnowskiego magistratu.

Drugie pismo zostało skierowane do Rady Miasta Kutno w związku z potrzebą budowy dodatkowych miejsc parkingowych w obrębie lub najbliższej okolicy SP nr 6 w Kutnie. Petycja ma zostać przekazana Prezydentowi Miasta Kutno.

Początek sesji w czwartek o 14:00.

- Reklama -
reklama

Nie przegap:

reklama

Przeczytaj także inne wiadomości z Kutna i okolic: