PanoramaKutna.plKutnoW Kutnie powstanie podziemne przejście pod torami? Chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców

W Kutnie powstanie podziemne przejście pod torami? Chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców

Czy pomiędzy Majdanami a ul. Krośniewicką w Kutnie powstanie podziemne przejście pod torami? Takie rozwiązanie miałoby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, bowiem po remoncie linii kolejowej pociągi w naszej okolicy będą jeździły zdecydowanie częściej i szybciej.

– Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o rozważenie podjęcia interwencji do PKP PLK S.A. w sprawie modyfikacji istniejącego przejścia przez tory kolejowe pomiędzy ul. Krośniewicką a Majdanami. Jak wynika z posiadanych przez nas informacji, remont torów kolejowych na terenie Kutna spowoduje zwiększenie częstotliwości i prędkości przejeżdżających pociągów – napisali do prezydenta Kutna wiceprzewodnicząca rady miasta Ewa Rzymkowska i radny Michał Łucki.

-

Jak piszą w interpelacji, „dalece prawdopodobne jest, iż przechodzenie przez ww. przejście będzie nader utrudnione, a w sytuacjach dużego natężenia ruchu wręcz niemożliwe”.

– Istnieje ponadto ryzyko, iż w przypadku braku możliwości podniesienia rogatek, mogą pojawić się przypadki samodzielnego przechodzenia przez torowisko, co wiąże się z zagrożeniem dla życia ludzkiego – uważają radni.

-

– Miasto Kutno na początku września br. Skierowało stosowną korespondencję do PKP PLK S.A. Działając w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz zdając sobie sprawę z problemów, które mogą wystąpić po zakończeniu modernizacji linii kolejowej E20 Warszawa – Poznań, zwróciliśmy się do PKP PLK S.A. z wnioskiem o przedstawienie zasad funkcjonowania ww. przejścia po zakończeniu prac oraz rozważanie możliwości wybudowania podziemnego przejścia we wskazanej lokalizacji. Ponadto informuję, że po zajęciu przez PKP PLK S.A. stanowiska w tej sprawie zostanie Państwu ono niezwłocznie przedstawione – informuje Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta Kutna.

-

Interwencję w sprawie modyfikacji istniejącego przejścia przez tory kolejowe na Majdanach/Krośniewickiej i budowę specjalnego podziemnego przejścia w PKP PLK S.A. podjął także senator RP Przemysław Błaszczyk.

O tym, jaką decyzję podejmą władze kolei, będziemy informować wkrótce.

-

Nie przegap: