PanoramaKutna.plKutnoW Urzędzie Miasta powstanie winda dla niepełnosprawnych?

W Urzędzie Miasta powstanie winda dla niepełnosprawnych?

Czy w budynku kutnowskiego Urzędu Miasta pojawi się winda dla niepełnosprawnych? W tej sprawie interweniuje radny Rafał Jóźwiak, a magistrat złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji i czeka na odpowiedź.

„W związku z brakiem dostępności większości budynku Urzędu Miasta Kutno dla osób niepełnosprawnych na wózkach i deklaracją prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego w sprawie prac przeciwdziałających temu faktowi (odp. na moją interpelację z lutego 2019) proszę o informację, jakie działania podjęto w związku z budową windy” – zwrócił się z interpelacją do władz miasta radny Rafał Jóźwiak.

-

Jak poinformował kutnowski magistrat, w 2018 roku złożono wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszar B, pn. „Montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Kutno”.

Wniosek zawierał dokumentację techniczną (projekt budowlany i wykonawczy), kosztorysy inwestorskie oraz pozwolenia na budowę. Łączny koszt realizacji projektu to kwota 543.760,92 pln. Wniosek przekazano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w dniu 14.02.2018 roku. Wniosek został odrzucony z uwagi na brak odpowiednich zapisów w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”, które umożliwiałyby dofinansowanie inwestycji w budynkach urzędów.

-

Jak się okazuje, w 2020 roku w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”, wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi można się ubiegać o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych również w urzędach.

-

W związku z tym Miasto Kutno ponownie złożyło wniosek do PFRON o dofinansowanie projektu dotyczącego montażu windy. Wniosek przekazano do PCPR-u w dniu 19 lutego 2020 roku.

„W dniu 5 marca 2020 Miasto Kutno uzyskało pisemną informację od PCPR-u, że wniosek przekierowany został do oddziału Łódzkiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych celem jego rozpatrzenia. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to czerwiec 2020” – informuje Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta Kutna.

-

Nie przegap: