reklama

Ważna informacja dla mieszkańców gminy Kutno. Chodzi o bioodpady

Urząd Gminy Kutno wydał komunikat dotyczący odbioru bioodpadów. Kilka dni temu Rada Gminy Kutno podjęła uchwałę w tej sprawie. Jak od nowego roku będzie wyglądała gospodarka odpadami?

- R E K L A M A -

— Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na wniosek Wójt Gminy Kutno Pani Justyny Jasińskiej na sesji w dniu 20 października 2022 r. Rada Gminy Kutno podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Kutno dotyczącej zmiany odbioru frakcji bioodpady — czytamy na stronie Urzędu Gminy Kutno.

Od dnia 01.01.2023 roku odpady będą odbierane:

- R E K L A M A -

I. Z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej z częstotliwością:

  • bioodpady – nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie w ilości jeden pojemnik plus dwa worki, w tym trzy odbiory bioodpadów w ciągu danego roku bez limitu ilości worków,
  • odpady metali, odpady tworzyw sztucznych – nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie,
  • szkło, opakowania ze szkła – nie rzadziej niż raz na 8 tygodni,
  • odpady z papieru, tektury, opakowania z tektury – nie rzadziej niż raz na 8 tygodni,
  • niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

II. Z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej odpady odbierane będą częstotliwością:

- R E K L A M A -
  • bioodpady w terminie od miesiąca kwietnia do miesiąca października nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie,
  • odpady metali, odpady tworzyw sztucznych – nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie,
  • szkło, opakowania ze szkła – nie rzadziej niż raz na 8 tygodni,
  • odpady z papieru, tektury, opakowania z tektury – nie rzadziej niż raz na 8 tygodni,
  • niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

— Przypominamy, że właściciel nieruchomości, który nie kompostuje bioodpadów w przydomowym kompostowniku może dostarczyć każdą ilość bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej 127 — dodają przedstawiciele UG Kutno.

Właściciele nieruchomości, którzy nie kompostują bioodpadów i nie posiadają pojemnika na bioodpady proszeni są o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Kutno osobiście (pokój nr 2) lub telefonicznie nr 24 384 89 04 w celu zamówienia pojemnika.

(Źródło: Urząd Gminy Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: