REKLAMA
poniedziałek, 16, maj 2022
REKLAMA

Ważne informacje dla kierowców. Będę nowe dowody rejestracyjne

Od maja 2022 roku wydawane będą nowe dowody rejestracyjne. Dlaczego? Nowy dokument ma być lepiej zabezpieczony przed podrabianiem. Do lipca 2022 roku urzędy będą mogły wydawać równolegle także dokumenty według obecnie obowiązującego wzoru.

poniżej dalsza część artykułu

– Nowy dowód rejestracyjny ma posiadać ten sam układ pól, ale będą wykonane one w innej technologii. Papier będzie zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w świetle ultrafioletowym. Numeracja i personalizacja wykonywana zostanie laserowo – mówi dyrektor wydziału komunikacji Bartosz Czechowski.

– Najważniejszą informacją dla kierowców jest to, że obecne dowody rejestracyjne oraz ich wtórniki, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność. Pozwolenia czasowe, oraz ich wtórniki, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych również zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane – dodaje członek zarządu powiatu Tomasz Walczewski.

reklama

Warto przeczytać:

reklama