reklama
  • Przemysław Błaszczyk Senat

Ważne oświadczenie starosty Kowalika ws. składowiska w Łaniętach. Mówi o nieprawdziwych doniesieniach

Starosta Kutnowski Daniel Kowalik wydał ważne oświadczenie w sprawie nielegalnego składowiska odpadów w Łaniętach oraz informacji dotyczących działań Komitetu ds. Usunięcia Odpadów z Centrum Łaniąt, który założyli mieszkańcy.

- R E K L A M A -

Oto pełna treść oświadczenia, jakie pojawiło się na profilu Starostwa Powiatowego w Kutnie w mediach społecznościowych:

„W związku z ostatnimi wydarzeniami i rozpowszechniającymi się informacjami, które dotyczą działalności Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz Komitetu ds. Usunięcia Odpadów z Centrum Łaniąt, pragniemy wyjaśnić pewne nieścisłości oraz wyrazić nasz kategoryczny sprzeciw wobec nieprawdziwych doniesień.

- R E K L A M A -

Otóż, informacje sugerujące, że Komitet ds. Usunięcia Odpadów z Centrum Łaniąt uczestniczył w procesie pozyskania dotacji w wysokości 9 mln zł na rzecz usunięcia odpadów niebezpiecznych z Łaniąt, są w pełni nieprawdziwe. W rzeczywistości, to Starostwo Powiatowe w Kutnie złożyło oficjalny wniosek o przyznanie tej dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Komitet ds. Usunięcia Odpadów z Centrum Łaniąt nie miał żadnego udziału w tym procesie, a wszelkie próby przypisywania mu tej inicjatywy są nieuzasadnione i dezinformujące.

Pragniemy podkreślić, że szanujemy oddolną inicjatywę Komitetu ds. Usunięcia Odpadów z Centrum Łaniąt, który jest złożony z zaangażowanych mieszkańców działających na rzecz ochrony środowiska naszej społeczności. Jednakże, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w mediach i wśród społeczności jest działaniem nagannym i nieodpowiedzialnym, które może wprowadzać opinię publiczną w błąd.

- R E K L A M A -

W związku z powyższym, apelujemy do wszystkich mediów, internautów i osób rozpowszechniających informacje na temat naszych działań o dokładne sprawdzanie źródeł i rzetelne przekazywanie informacji. Wprowadzanie w błąd opinii publicznej jest nie tylko nieuczciwe, ale także zagraża zaufaniu między władzami a społecznością, co utrudnia współpracę i podejmowanie efektywnych działań na rzecz dobra naszej społeczności.

Zobowiązujemy się kontynuować nasze starania na rzecz likwidacji składowiska odpadów niebezpiecznych w Łaniętach i współpracy z lokalnymi inicjatywami, jak Komitet ds. Usunięcia Odpadów z Centrum Łaniąt, aby osiągnąć nasze wspólne cele. Jednakże, zachęcamy wszystkich do dbania o rzetelność i prawdziwość przekazywanych informacji, aby razem budować zaufanie i rozwijać naszą społeczność”.

Nie przegap: