Wiadomo, kiedy ruszy kutnowska halówka. MOSiR wydał komunikat

Na spotkaniu organizatorów Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Piłki Nożnej ustalono, że rozgrywki w obowiązującym reżimie sanitarnym ruszą 16 stycznia 2022 roku (niedziela).

Zgłoszenia w terminie do 10.01.20122 roku (poniedziałek). Dokumenty zgłoszeniowe dostępne na stronie www.mosir.kutno.pl w zakładce KAHLPN. Przypominamy, że skuteczne zgłoszenie to takie, przy którym jest wpłata wpisowego – 400 zł. Zgłoszenia i opłaty dokonujemy online.

W przypadku wpisowego, na konto:
Bank BGŻ 85 2030 0045 1110 0000 0239 2050 z dopiskiem liga KAHLPN.
Zgłoszenia (listy imienne): online na adres info@mosir.kutno.pl (w wyjątkowych sytuacjach podczas pierwszej kolejki ligi).

Regulamin ligi do wglądu na stronie internetowej MOSiR (pozostaje bez zmian.) Kierownikami lig będą Krzymiński Mirosław i Zbigniew Baran, którzy razem z kierownikami drużyn utworzą, na podstawie protokołów z poprzedniej edycji ligi, w zależności od ilość zgłoszeń, I i II ligę.

(Źródło: MOSiR Kutno)

Nie przegap: