PanoramaKutna.plKutno(WIDEO) Błyskawiczna sesja Rady Miasta. Do CBA wpłynął anonim, radni odrzucili skargę

(WIDEO) Błyskawiczna sesja Rady Miasta. Do CBA wpłynął anonim, radni odrzucili skargę

Centralne Biuro Antykorupcyjne otrzymało ostatnio anonimowe pismo dotyczące rzekomych nadużyć w kutnowskim magistracie. Sprawą na ostatniej, błyskawicznej sesji zajęli się radni, którzy jednogłośnie odrzucili skargę.

-

Do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w ostatnim czasie miał wpłynąć anonim dotyczący rzekomych nadużyć, do jakich ma dochodzić w Urzędzie Miasta w Kutnie.

Zawiadamiający miał wskazać między innymi na rzekomą „nierzetelność w przydzielaniu mieszkań komunalnych, które zostały później zbyte na wolnym rynku za wyższą cenę, nieprawidłowości związane z rozliczeniem dofinansowania na koszykówkę czy utratę dofinansowania na odbudowę Pałacu Saskiego w Kutnie”.

-

O komentarz do sprawy poprosiliśmy jeszcze w zeszłym tygodniu w kutnowskim magistracie.

-

W dniu 30 grudnia 2019 roku do Urzędu Miasta Kutna wpłynęło pismo Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przekazujące anonimowy donos. Zgodnie z kompetencjami pismo zostało skierowane do Biura Rady Miasta i było przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta w dniu 22 stycznia br. Komisja uznała, że pismo jest skargą na działalność Prezydenta Miasta Kutno. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kutno przyjęła stanowisko, że z uwagi na fakt, iż skarga nie zawiera adresu wnoszącego ani nie jest podpisana należy ją uznać za anonimową i pozostawić bez rozpoznania zgodnie z §8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) – poinformowało nas biuro prasowe Urzędu Miasta Kutno.

Powyższą opinię Komisja przyjęła w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy 4 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

Komisja przygotowała projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kutno. Na czwartkowej sesji Rady Miasta, która trwała około 5 minut, radni jednogłośnie odrzucili anonimową skargę.

-

Nie przegap: