reklama

Więźniowie będą pracować w wielkiej firmie w kutnowskiej strefie!

W dniu 14 lutego 2018 roku podpisano kolejną umowę, dotyczącą zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Zawarta została przez ppłk Arkadiusza Janiszewskiego – Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie oraz Macieja Wojdyłło i Leszka Brackiego – Dyrektora Zarządzającego i Finansowego w firmie ANIMEX Foods sp. z o.o. sp.k. reprezentowanych przez Małgorzatę Tuptę. Zgodnie z treścią umowy strony zobowiązały się współpracować w procesie sukcesywnego kierowania i zatrudniania osadzonych.

Podpisanie umowy z kolejnym kontrahentem zewnętrznym to niewątpliwie sukcesywne wdrażanie jednego z filarów programu „Praca dla więźniów”. Zatrudnienie osadzonych jest jedną z najważniejszych form oddziaływania na skazanych w szeroko rozumianym procesie resocjalizacji. Współpraca z firmą ANIMEX Foods, pozwoli kierownictwu jednostki skierować do zatrudnienia poza terenem zakładu karnego, kolejne grono osadzonych, którzy spełniają odpowiednia kryteria do podjęcia pracy w systemie bez konwojenta. Po zniwelowaniu swych deficytów, kolejni więźniowie będą mogli liczyć również na zatrudnienie w tak prężnie działającej firmie. Na podpisanie umowy o współpracy miał niewątpliwie wpływ istotny fakt, iż ANIMEX Foods, kończy budowę w bardzo bliskim sąsiedztwie Zakładu Karnego w Garbalinie, jednej ze swych przetwórni, co w niedalekiej przyszłości skutkować będzie szerokimi perspektywami współpracy.

- R E K L A M A -

W najbliższej tygodniach osadzeni rozpoczną przyuczenie do zawodu w przetwórni w Kutnie. W ramach realizacji umowy pomiędzy naszymi instytucjami, zatrudnianie osadzonych będzie sukcesywnie zwiększane. Przyniesie to wymierne korzyści społeczeństwu, Służbie Więziennej oraz samym osadzonym. Praca daje możliwość wymiernego zagospodarowania czasu wolnego osadzonemu, niweluje także poczucie braku przydatności. Systematyczność i zaangażowanie w pracy jest zawsze nagradzane. Osadzeni pracę wykonywać będą odpłatnie, a zarobione pieniądze przeznaczone zostaną na potrzeby własne, ale przede wszystkim stanowić będą źródło wsparcia rodziny lub zabezpieczą zobowiązania alimentacyjne, grzywny, czy nawiązki.

ANIMEX Foods jest największą na polskim rynku firmą mięsną, specjalizującą się w produkcji mięsa wieprzowego i drobiowego oraz przetworów mięsnych. Firma od lat przoduje w eksporcie mięsa na rynki zagraniczne, pozostając niekwestionowanym liderem w swojej branży. Polityka firmy oparta na ciągłym rozwoju, koncentruje się na kilku kluczowych obszarach działania: środowisku naturalnym, jakości i bezpieczeństwie produkowanej żywności, dobrostanie zwierząt, bezpieczeństwie pracowników, pomocy lokalnym społecznościom oraz tworzeniu wartości dodanej firmy i jej otoczenia. Osadzeni zatrudnieni przez ww. firmę będą pracować głównie przy produkcji i przetwarzaniu mięsa.

- R E K L A M A -

Tekst i zdjęcia:
kpt. Adam Kowalski
Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie
Informacja: Strona Firmy ANIMEX Foods sp. z o. o. sp. k.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: