reklama

Władze gminy Kutno spotkały się z sołtysami (ZDJĘCIA)

Tuż przed świętami w Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku odbyło się spotkanie Wójt Gminy Kutno Justyny Jasińskiej z sołtysami sołectw Gminy Kutno. Nie brakowało podsumowań związanych między innymi z inwestycjami.

- R E K L A M A -

W spotkaniu udział wzięli również: przewodniczący Rady Gminy Kutno Dariusz Mroczek, sekretarz gminy Jacek Saramonowicz, skarbnik gminy Małgorzata Tulińska oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy: Małgorzata Modrzejewska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Robert Witczak (Centrum Usług Wspólnych), Lilianna UrbańczykWójcik (Centrum Kultury Gminy Kutno) oraz Piotr Czerbniak (Gminna Biblioteka Publiczna im. J. B. Zaleskiego).

Podczas spotkania Wójt Gminy Justyna Jasińska przekazała najważniejsze informacje z działalności gminy Kutno, m.in. z zakresu darmowego transportu publicznego dla mieszkańców w 2023 roku, inwestycji drogowych i remontów cząstkowych w 2022 roku oraz inwestycji z zakresu: budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, termomodernizacji budynku użyteczności publicznej i mieszkalnego przy ul. Krośniewickiej 41 w Kutnie z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ociepleniu budynku świetlicy wiejskiej w Gołębiewie Nowym a także rozpoczęcia prac budowlanych związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Leszno.

- R E K L A M A -

Następnie przedstawiona została informacja dotycząca realizacji programu „Czyste Powietrze” oraz inne istotne przedsięwzięcia realizowanych w bieżącym roku w Gminie Kutno. Pani Wójt pogratulowała sołtysom pomyślnej realizacji Grantów Sołeckich: w miejscowości Strzegocin: „Zielone centrum rodzinne z torem do nauki jazdy dla rowerzystów i rolkarzy”, w miejscowości Wysoka Wielka: siłownia zewnętrzna, w miejscowości Byszew zakup kosiarki – traktorka do koszenia boiska.

Sekretarz gminy poinformował o przebiegu sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie 1900,00 zł. brutto przez Gminę.

- R E K L A M A -

Kierownik Małgorzata Modrzejewska przedstawiła działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, szczególnie w zakresie obsługi wniosków o dodatek osłonowy, dodatek węglowy a także dodatek elektryczny. Dyrektor Robert Witczak przekazał bieżące informacje dotyczące działalności i funkcjonowania jednostek oświatowych w Gminie Kutno w 2022 roku. Dyrektor Lilianna Urbańczyk – Wójcik omówiła najważniejsze wydarzenia, które odbywały się w 2022 roku w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”. Dyrektor Piotr Czerbniak zapoznał z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku w 2022 roku.

Kolejnym ważnym punktem spotkania była sprawa wyboru sołtysów. Pani Wójt poinformowała, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 182/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Kutno na okoliczność wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich, na terenie Gminy Kutno w miesiącu styczniu i lutym 2023 r. odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich, w związku z upływającą kadencją 2019 – 2023. Przedstawiony został terminarz zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach.

Na zakończenie spotkania, w związku ze Świętami Bożego Narodzenia i Nowym 2023 Rokiem, Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska złożyła życzenia świąteczne, a następnie symbolicznie podzielono się opłatkiem.

(Gmina Kutno)


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: