WÓJCIE, BURMISTRZU! UNIJNE PIENIĄDZE NA GOSPODARKĘ ODPADAMI CZEKAJĄ

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs dla projektów związanych z gospodarowaniem odpadami. W Twojej gminie lub powiecie trudno poradzić sobie ze śmieciami? Dofinansowanie przychodzi z pomocą. Na co konkretnie można otrzymać dotację? Kto może się o nie ubiegać? Wszelkie informacje na ten temat w artykule.

Dotacje będzie można pozyskać na inwestycje związane z recyklingiem, a także na przedsięwzięcia zakładające inwestycje w infrastrukturę do recyklingu, sortowania, kompostowania oraz selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Wnioski konkursowe przesyłać będą mogli także autorzy projektów dotyczących likwidacji dzikich wysypisk odpadów i rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów komunalnych, czy kompleksowych projektów skierowanych na poprawę gospodarki odpadami innymi niż komunalne.

Dla kogo?

Adresatami konkursu są głównie podmioty związane z samorządem terytorialnym – JST, związki i stowarzyszenia JST, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną oraz podmioty wykonujące zadania JST. Ponadto swoje aplikacje nadsyłać mogą przedsiębiorcy, Lasy Państwowe wraz z podlegającymi im jednostkami organizacyjnymi, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego.

Termin składania wniosków:

Czas na składanie wniosków upływa 21 lipca. Zwycięskie projekty będą mogły liczyć na dofinansowanie rzędu nawet 85 procent. A jest o co walczyć, bowiem środki przeznaczone na konkurs to niemal 40 milionów złotych. Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – https://rpo.lodzkie.pl. Można także kontaktować się Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich. Główny Punkt Informacyjny znajduje się w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9, tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

materiał promocyjny


Przeczytaj także:

reklama

Ostatnio dodane:

reklama

reklama

reklama
open