reklama

Wojewodzie Bocheńskiemu nie podoba się nowe centrum Kutna. Wydał komunikat

Niespodziewanie dziś Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński wydał komunikat dotyczący walorów estetycznych dotyczących rewitalizacji Placu Wolności w Kutnie. O co chodzi?

W piątek popołudniu wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński wydał komunikat, w którym jak czytamy, negatywnie ocenia prowadzoną w Kutnie rewitalizację Placu Wolności.

Oto pełna treść komunikatu wydanego przez Wojewodę Tobiasza Bocheńskiego:

- R E K L A M A -

Wojewoda Łódzki negatywnie ocenia przeprowadzoną w Kutnie „rewitalizację” historycznej przestrzeni Placu Wolności w kontekście walorów estetycznych, ochrony konserwatorskiej, jak i perspektywy użytkowej nowo powstałej przestrzeni publicznej. Zarówno w ocenie obecnych służb konserwatorskich, jak i wojewody Tobiasza Bocheńskiego rzeczona inwestycja nie spełnia nowoczesnych standardów przyjaznego organizowania przestrzeni.

Decyzje o sposobie „rewitalizacji” Placu Wolności w Kutnie zapadły przed przeprowadzoną w 2017 roku reformą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi polegającą na m.in. reorganizacji i profesjonalizacji, której jednym z elementów była likwidacja Delegatury w Skierniewicach – ponoszącej odpowiedzialność za wydanie pozytywnych decyzji w sprawie Kutna. Należy podkreślić, iż obecny Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków został powołany na stanowisko w kwietniu 2017 r., zaś decyzja w sprawie rynku uprawomocniła się 7 grudnia 2016 r. Łódzki Konserwator Zabytków podejmuje działania niezbędne dla uniknięcia podobnej sytuacji w przyszłości polegające na zapewnieniu warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych.

- R E K L A M A -

Generalny Konserwator Zabytków przekazał wojewódzkim konserwatorom standardy postępowania w zakresie zagospodarowania przestrzeni rynkowych. Powołał się na zalecenia UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego, rekomendujące podejście krajobrazowe do historycznego dziedzictwa miejskiego, którego celem byłoby zachowanie jakości środowiska człowieka poprzez wykorzystywanie przestrzeni miejskich w sposób efektywny i oparty na zasadach trwałego i zrównoważonego rozwoju. Podstawą tego rodzaju działań powinna być harmonijna i zrównoważona relacja między środowiskiem miejskim i przyrodniczym oraz między potrzebami obecnych i przyszłych pokoleń a spuścizną przeszłości. Generalny Konserwator zalecił służbom wojewódzkim, by w ramach ustawowych kompetencji dążyły do przywrócenia w uzasadnionych przypadkach zieleni – jako ważnego elementu zagospodarowania przestrzeni rynkowych, przy wykorzystaniu gatunków drzew liściastych charakterystyczne dla polskiego krajobrazu.

Wojewoda Łódzki zapewnia, że obecny Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków na bieżąco dokonuje oceny wartości historycznej, artystycznej lub naukowej obiektów i obszarów zabytkowych oraz podejmuje stosowne działania, mające na celu szeroko pojętą ochronę zabytków w województwie łódzkim.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: