reklama

Wsparcie dla druhów z powiatu kutnowskiego. Podpisano umowy! – ZDJĘCIA

Starostwo Powiatowe w Kutnie poinformowało o wsparciu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z naszego powiatu. Na wsparcie mogą liczyć druhowie z Wroczyn, Gołębiewka Nowego, Komadzyna, Ostrów-Cukrowni oraz Żychlina.

- R E K L A M A -

Województwo Łódzkie dofinansowuje OSP z terenu powiatu kutnowskiego

Na terenie jednostek OSP Wroczyny, OSP Gołębiewek Nowy oraz OSP Komadzyn podpisano umowy z Województwem Łódzkim na realizację zadania publicznego ― zwiększenia potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego.

W wydarzeniach udział wzięli: Zbigniew Linkowski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Marek Kubasiński Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego oraz przedstawiciele jednostek: OSP Wroczyny, OSP Gołębiewek Nowy oraz OSP Komadzyn.

- R E K L A M A -

Rezultatem realizacji zadania publicznego ma być zwiększenie potencjału ratowniczego, poprawa możliwości funkcjonowania jednostki i bezpieczeństwa strażaków ratowników OSP podczas prowadzenia akcji ratowniczych, co w efekcie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców województwa łódzkiego.

―Umowy podpisane i obecnie realizacja jest na etapie zakupowania sprzętu w ramach wsparcia. Województwo zawsze dba o strażaków i ich wyposażenie, bowiem bezpieczne jest dla nas najważniejsze― dodaję Zbigniew Linkowski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego.

- R E K L A M A -

― Ogromnie się cieszę, że Województwo Łódzkie wspiera naszych strażaków i pomaga w doposażaniu jednostek. Gratuluję OSP Wroczyny, OSP Komadzyn oraz OSP Gołębiewek Nowy pozyskania dofinansowania, a także dziękuję Panu Grzegorzowi Schreiberowi Marszałkowi Województwa Łódzkiego oraz Panu Zbigniewowi Linkowskiemu Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Łódzkiego ― mówi Marek Kubasiński Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

OSP Ostrowy―Cukrownia otrzymały dofinansowanie

Na terenie jednostki OSP Ostrowy―Cukrownia podpisano umowę z Województwem Łódzkim na realizację zadania publicznego ― zwiększenia potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego.

W wydarzeniu udział wzięli: Zbigniew Linkowski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Tomasz Walczewski Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego oraz przedstawiciele jednostki OSP Ostrowy―Cukrownia.

― Serdecznie gratuluję jednostce OSP Ostrowy―Cukrownia uzyskania największej w Powiecie dotacji, a także dołączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo―Gaśniczego z dniem 1 października 2023 roku. Dzięki tej dotacji zwiększy się bezpieczeństwo w Powiecie Kutnowskim. W KSRG mamy już OSP Dąbrowice, OSP Krośniewice oraz OSP Ostrowy―Cukrownia ― mówi Tomasz Walczewski, członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

―Umowy podpisane i obecnie realizacja jest na etapie zakupowania sprzętu w ramach wsparcia. Województwo zawsze dba o strażaków i ich wyposażenie, bowiem bezpieczne jest dla nas najważniejsze ― dodaje Zbigniew Linkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego.

― Ta dotacja jest dla nas ogromnym wsparciem, które pozwoli nam jeszcze lepiej przygotować jednostkę, która od 1 października wstąpiła do Krajowego Systemu Ratowniczo―Gaśniczego. W ramach dotacji zakupimy pompę pływającą, 2 specjalne mundury, 6 mundurów koszarowych, 6 par rękawic specjalnych, 2 pary butów specjalnych oraz 6 hełmów. Ogromne podziękowania dla Pana Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego, Pana Zbigniewa Linkowskiego Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz dla Pana Tomasza Walczewskiego Członka Zarządu Powiatu Kutnowskiego za wsparcie strażaków z naszej jednostki ― mówi Arkadiusz Kaczmarek, Prezes OSP Ostrowy―Cukrownia.

OSP Żychlin z dofinansowaniem od Województwa Łódzkiego

Na terenie jednostki OSP Żychlin podpisano umowę z Województwem Łódzkim na realizację zadania publicznego ― zwiększenia potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych województwa łódzkiego.

W wydarzeniu udział wzięli: Zbigniew Linkowski. wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Wicestarosta Magdalena KrupińskaKotulska oraz przedstawiciele jednostki OSP Żychlin.

Rezultatem realizacji zadania publicznego ma być zwiększenie potencjału ratowniczego, poprawa możliwości funkcjonowania jednostki i bezpieczeństwa strażaków ratowników OSP podczas prowadzenia akcji ratowniczych, co w efekcie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców województwa łódzkiego.

W ramach zadania jednostka OSP Żychlin dokona zakupu sprzętu i wyposażenia w postaci ubrań specjalnych, butów strażackich specjalnych, hełmów oraz pilarki spalinowej do drewna.

― Umowy podpisane i obecnie realizacja jest na etapie zakupowania sprzętu w ramach wsparcia. Województwo zawsze dba o strażaków i ich wyposażenie, bowiem bezpieczne jest dla nas najważniejsze ― dodaje Zbigniew Linkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego.

― Serdecznie gratuluję jednostce OSP Żychlin należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo―Gaśniczego i jest jednostką, która na terenie powiatu kutnowskiego ma najwięcej podejmowanych akcji w ciągu roku. Ogromne podziękowania dla Pana Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego oraz dla Pana Zbigniewa Linkowskiego Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego za wsparcie strażaków z naszego Powiatu ― mówi wicestarosta Magdalena KrupińskaKotulska.

(Powiat Kutnowski)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: