Wstąp do kutnowskiej policji! Sprawdź, jakie są wymagania


Kutnowscy policjanci zachęcają do wstępowania w swoje szeregi. Na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kutnie znaleźć można informacje na temat podjęcia pracy w mundurze.

„Specjalnie dla Was – zainteresowanych służbą w Policji – przygotowaliśmy informację, które ułatwią podjęcie decyzji dotyczącej wyboru własnej drogi zawodowej” – można przeczytać na stronie kutnowskiej policji.

Mundurowi przypominają, że kandydat ubiegający się do służby w Policji powinien:


– posiadać obywatelstwo polskie,
– posiadać nieposzlakowaną opinię,
– być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– korzystać z pełni praw publicznych,
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
– posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
– dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
– osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce wojskowej).

WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ TO:


1. Pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji ( Kandydat musi napisać je samodzielnie i zaadresować do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi).
2. Wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B – do pobrania w KWP/KMP/KPP lub na stronie:
http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/15/3723/Przydatne_dokumenty.html,
3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (czytelne   kserokopie, a także zabrać ze sobą oryginały dokumentów do wglądu),
4. Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (czytelne   kserokopie – a także zabrać ze sobą oryginały dokumentów do wglądu),
5. Książeczka wojskowa (z pieczątką informującą o przeniesieniu do rezerwy).

Policja przypomina również, że służba to wiele perspektyw na przyszłość m.in:


•    stabilne zatrudnienie
•    możliwość awansu
•    możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych
•    możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleń
•    możliwość studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
•    uzyskanie uprawnień emerytalnych po 25 latach służby
•    oferujemy stanowiska w różnych pionach o profilu zgodnym
z zainteresowaniami oraz predyspozycjami kandydatów


3 KOMENTARZE


Przeczytaj także:

Kutnowska fundacja Pro Aperte z prestiżowym wyróżnieniem

W środę zostały ogłoszon...

reklama

Ostatnio dodane:

reklama

reklama

reklama

reklama