reklama

Wyższe odszkodowanie z oc sprawcy – Czy to możliwe?

Wypadek komunikacyjny z naszym udziałem, spowodowany przez inną osobę kierującą drugim pojazdem mechanicznym, nakłada na niego obowiązek zadośćuczynienia szkody. Dotyczy to zarówno napraw uszkodzonego pojazdu, jak i rekompensatę finansową za obrażenia fizyczne i psychiczne osoby poszkodowanej. Przyjrzyjmy się, co należy przedsięwziąć, by wyrównanie strat było adekwatne do powstałych strat.

- R E K L A M A -

Wypadek komunikacyjny z naszym udziałem, spowodowany przez inną osobę kierującą drugim pojazdem mechanicznym, nakłada na niego obowiązek zadośćuczynienia szkody. Dotyczy to zarówno napraw uszkodzonego pojazdu, jak i rekompensatę finansową za obrażenia fizyczne i psychiczne osoby poszkodowanej. Przyjrzyjmy się, co należy przedsięwziąć, by wyrównanie strat było adekwatne do powstałych strat.

Zaniżone odszkodowanie – jak go uniknąć?

Każde ubezpieczenie jest wypłacane na podstawie zebranych dowodów i sporządzonej dokumentacji, udowadniających winę sprawcy. Wszystkie czynności, czyli oględziny pojazdów, udział służb ratowniczych oraz obecni świadkowie pozwalają na zebranie kompletu informacji dotyczących samego wypadku, a także rokowania na temat zdrowia osób poszkodowanych.

- R E K L A M A -

Najważniejszymi dokumentami, których posiadanie pozwala zmniejszyć szansę na wypłatę zaniżonego odszkodowania są zdjęcia przedstawiające miejsce niefortunnego zdarzenia, a także opinia lekarska o aktualnym stanie zdrowia ofiar wypadku.

Dokumenty te mają na celu uwiecznienie wszystkich szczegółów zdarzenia, a ponadto, pozwolą na powrót do nich w razie najmniejszych wątpliwości przy rozstrzyganiu winy. W razie braku jakiegoś ważnego dokumentu, firmy ubezpieczeniowe mogą wstrzymać wypłatę odszkodowania lub umniejszyć je, argumentując brakiem dowodów w sprawie.

- R E K L A M A -

Świadkowie zdarzenia = mniejsza szansa na wypłatę zaniżonego odszkodowania

Ważnym posunięciem jest pozyskanie świadków zdarzenia – wiele osób niechętnie podejmuje się świadczyć ze względu na zbyt czasochłonne ich zdaniem procedury składania zeznań; poprośmy ich o pozostawienie numeru telefonu, adresu lub chociażby adresu mailowego, by w razie potrzeby można było się z nimi skontaktować. Sprawa w sądzie bez naocznych świadków może skończyć się przełożeniem sprawy lub powołaniem biegłych, co również wiąże się z odroczeniem wypłaty odszkodowania.

Rachunki za leczenie, rehabilitację i wizyty u lekarzy specjalistów

W przypadku szkód wyrządzonych na pojeździe, ich likwidacja odbywa się bezgotówkowo – warsztat naprawczy przedstawia faktury bezpośrednio ubezpieczycielowi, który pokrywa wynikłe z tego kosztu. W momencie szkody na zdrowiu i konieczności leczenia się poza funduszem zdrowia, oraz rekompensata za rzeczy i usługi nieobjęte ubezpieczeniem, a wliczające się do szkód powstałych w czasie wypadku, konieczne jest przedstawienie faktur i paragonów, potwierdzających wersję poszkodowanego. Dotyczy to, między innymi:

  • holowania uszkodzonego samochodu,
  • wynajem auta zastępczego na czas napraw uszkodzonego pojazdu,
  • zakup sprzętu medycznego potrzebnego do leczenia obrażeń, a także umożliwiającego poruszanie się osoby poszkodowanej,
  • koszty dojazdów do lekarzy, na rehabilitację oraz opłata – jeżeli otrzymamy skierowanie – za pobyt w sanatorium.

W tej kategorii zmieścimy również utratę możliwości zarobkowania, szczególnie wtedy, gdy samochód był narzędziem pracy. Wszystkie te wydatki muszą być udokumentowane, starajmy się więc o nich pamiętać.

Naprawa pojazdu tylko w warsztacie

Pojazd, który został uszkodzony powinien być naprawiany w warsztacie samochodowym, który wyceni koszt naprawy na podstawie określonego cennika. Nigdy nie podejmujemy się sami remontu uszkodzonego pojazdu, ponieważ każda przeróbka nie zostanie ujęta w oficjalnym kosztorysie, a co za tym idzie – nie otrzymamy za nią odszkodowania.

Nierzetelnie oszacowana wysokość szkody jest częstą praktyką towarzystw ubezpieczeniowych – w sytuacji, gdy czujemy się poszkodowani należy niezwłocznie zaskarżyć decyzję ubezpieczyciela przedstawiając dodatkowe dokumenty lub uzupełniając dokumentację już złożoną. Nie wahaj się zaprotestować przeciwko niekorzystnej wycenie, a w sytuacji koniecznej zażądaj powołania niezależnego biegłego, który ponownie oszacuje straty.

Dopłaty do odszkodowań OC

Każda czynność podjęta w sprawie uzyskania odszkodowania wiąże się poświęceniem dużej ilości czasu własnego i osób nam pomagających, pracy polegającej na zebraniu i uporządkowaniu potrzebnych dokumentów, a także frustracji podczas ewentualnego odwoływania się od niekorzystnych dla nas decyzji urzędu. W takiej sytuacji warto zlecić zadanie odpowiednim specjalistom, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu pomogą odzyskać należne nam odszkodowanie.

Warto przeczytać: Jak uzyskać wysoką dopłatę do odszkodowania oc?

Fachowcy zajmą się całą dokumentacją, sprawdzą podane przez nas dane, uzyskają od ewentualnych świadków zeznania, załatwią wszystkie formalności bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym, a w razie konieczności złożą odwołanie.

Odkup odszkodowania

W momencie, gdy poszkodowany nie ma ochoty, czasu lub nie czuje się na siłach odwoływać od decyzji ubezpieczyciela, może swoją szkodę sprzedać firmie zajmującej się odkupem odszkodowań z oc sprawcy. W tej sytuacji, poszkodowany otrzymuje odszkodowanie w satysfakcjonującej go należności i nie może już ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie.

Jakie korzyści daje model BLS – Bezpośrednia Likwidacja Szkód?

Nową formą uzyskania odszkodowania jest skorzystanie z modelu BLS, czyli bezpośredniej likwidacji szkód. Polega to na wypłacie odszkodowania lub naprawy uszkodzonego w kolizji drogowej samochodu, bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym poszkodowanego.

Firma, po otrzymaniu zgłoszenia, występuje do firmy sprawcy i w ten sposób odzyskuje wypłatę odszkodowania. Jest to obecnie najbardziej korzystna forma otrzymania odszkodowania, ponieważ porozumienie między firmami jest dużo prostsze do osiągnięcia. Ta forma dotyczy jednak tylko niektórych zagadnień związanych z kolizją, dlatego też nie jest stosowana w każdej sytuacji.

materiał zewnętrzny

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: