REKLAMA
środa, 10, sierpień 2022
REKLAMA

Z technologią cyfrową na ty!

Fundusze Europejskie pomagają w realizacji wielu działań. Finansują inwestycje w projekty z dziedziny kultury, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Od wielu lat środki unijne przeznaczane są też na cele związane z kształceniem młodych ludzi oraz poszukiwaniem nowych oryginalnych rozwiązań w dziedzinie edukacji. Skorzystali z tego uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach, gdzie dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w uczeniu się i nauczaniu, podwyższyła się jakość kształcenia.

poniżej dalsza część artykułu

Coraz częściej korzystamy ze wsparcia nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) jako narzędzi ułatwiających wykonywanie wielu czynności, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Nowe technologie mają ogromny wpływ na rzeczywistość szkolną, ponieważ podnoszą efektywność procesu edukacyjnego.

Nowe rozwiązania edukacyjne

poniżej dalsza część artykułu

Dla większości dzieci i młodzieży internet to element świata, bez którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie. Młodzi ludzie z łatwością i przyjemnością korzystają z technologii cyfrowych podczas nauki i czasu wolnego. Nie odbiegają od tego schematu dzieci z terenów wiejskich, jednak są w Polsce miejsca, do których nie dotarła jeszcze infrastruktura pozwalająca na stałe połączenie z internetem. Chcąc realizować ich potrzeby, w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach zdecydowano się na stworzenie nowej pracowni komputerowej, wyposażenie placówki w cyfrowe pomoce edukacyjne i narzędzia TIK. Stosowanie nowatorskich rozwiązań technologicznych urozmaica zajęcia lekcyjne, ale również ułatwia przyswajanie wiedzy. Uczniowie korzystają z pracowni podczas zajęć językowych, lekcji informatyki, matematyki oraz przyrody. Do sali komputerowej zaglądają również maluchy z klas I-III, które dopiero zaczynają korzystać z programów edukacyjnych. Dzięki nowoczesnym technologiom informacyjno-komunikacyjnym możliwe jest wykorzystanie podczas zajęć prezentacji multimedialnych, płyt CD dołączonych do podręczników oraz filmów. W szkole będzie dostępny internet, którego zasoby uczniowie wykorzystują do pozyskania informacji na dany temat oraz wyszukiwania rozwiązań różnych problemów.

Nauczyciele też się uczą

poniżej dalsza część artykułu

Nowoczesny proces dydaktyczny opiera się w dużym stopniu na umiejętnościach i postawach pozwalających w efektywny i bezpieczny sposób rozwiązywać problemy i zarządzać informacją. Dlatego doskonalenie kompetencji cyfrowych objęło również grono pedagogiczne. 14 nauczycieli kształcenia ogólnego ze szkoły w Żeronicach uczyło się, jak najbardziej efektywnie wykorzystywać sprzęt TIK w kształceniu uczniów. Przeprowadzone szkolenia pogłębiły wiedzę nauczycieli w obszarze wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy wychowawczej z dziećmi. Pedagodzy poznali również nowoczesne sposoby zastosowania narzędzi cyfrowych w codziennej praktyce szkolnej. Nowa pracownia komputerowa, wyposażenie szkoły w sprzęt TIK niezbędny do indywidualnego rozwoju uczniów oraz kształcenie kompetencji nauczycieli wprowadziło małą wiejską szkołę w erę nowoczesnych technologii cyfrowych.

Projekt „Szkoła Przyszłości – wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 300 tys. zł, w tym dofinansowanie unijne 255 tys. zł.

reklama

Warto przeczytać:

reklama