reklama
reklama
reklama
reklama

Za nami Powiatowo-Gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Strzelcach – ZDJĘCIA

W kościele pw. Świętej Trójcy w Strzelcach odbyła się Msza Święta, a następnie zaprezentowano sygnały Wojska Polskiego, przedstawiono rys historyczny poświęcony Żołnierzom Niezłomnym, a także wypuszczono gołębie wolności. Przed rozpoczęciem Mszy wręczano pamiątkowe pocztówki patriotyczne oraz biało―czerwone kokardy.

- R E K L A M A -

Oprawę wojskową przygotowali kawalerzyści z Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, natomiast wychowankowie MDK w Kutnie wystąpili w strojach i umundurowaniu nawiązującym do czasów walki Żołnierzy Wyklętych.

Obecni byli Daniel Kowalik ― Starosta Kutnowski, Tomasz Walczewski Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego, Marek Kubasiński Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego oraz Marek Drabik Radny Rady Powiatu Kutnowskiego. Obecny był także Tomasz Grabowski Wójt Gminy Strzelce.

- R E K L A M A -

― Szanowni Państwo, drodzy rodacy, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych gromadzimy się, aby oddać hołd niezłomnym bohaterom, którzy w imię wolności i niepodległości stawali się symbolem walki i oporu wobec totalitarnego reżimu komunistycznego. Żołnierze Wyklęci to nie tylko ludzie, to idea nieustępliwej walki o Polskość, obrony naszych wartości, niezłomności i honoru. To oni w obliczu przeciwności losu nie zawiedli, nie ugięli się przed wrogiem, nie zdradzili swoich ideałów. Ich droga była trudna, pełna poświęceń i cierpień. Przeszli przez gehenne więzień, tortur, a wielu z nich zapłaciło najwyższą cenę za naszą wolność. Ale mimo to pozostali wierni swojej Ojczyźnie do samego końca. Dziś, gdy patrzymy wstecz, nie możemy zapomnieć o ich heroicznej postawie. Ich walka nie była daremna. To dzięki nim dzisiaj cieszymy się wolnością, którą często traktujemy jako oczywistość. To ich ofiara umożliwiła nam dziedzictwo niepodległej Polski. Pamięć o żołnierzach wyklętych to nie tylko obowiązek historyczny, to nasz moralny obowiązek. To nasza odpowiedzialność za ich heroizm. Żeby ich heroizm nie przepadł w zapomnieniu, aby ich walka była zawsze źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń, dlatego dzisiaj z głębokim szacunkiem i wdzięcznością oddajemy hołd Żołnierzom Wyklętym. Niech ich imię będzie wiecznie żywe w naszych sercach. Niech ich poświęcenie będzie dla nas nieustającym przewodnikiem w dążeniu do lepszej, wolnej i sprawiedliwej Polski. Niech żyje wolna Polska – mówił Daniel Kowalik ― Starosta Kutnowski.

― Obchody rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Strzelcach, następnie po niej dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie zaśpiewały „Pąki białych róż” oraz „Ojczyzno Ma”. Pamięć o Żołnierzach Wyklętych jest niezwykle ważna dla naszej historii. Po uroczystym złożeniu kwiatów w asyście wojskowej pod tablicą Kawalerzysty oraz wypuszczeniu gołębi wolności, na przybyłych czekała pyszna żołnierska grochówka przygotowana przez Bar u Bogusi. Bardzo dziękuję Panu Markowi Drabikowi za aktywną współpracę z Referatem Promocji i Informacji i zaangażowanie w przygotowaniu uroczystości. Ogromnie cieszę się, że mieszkańcy wraz z dziećmi tak licznie przybyli na tą ważną uroczystość – dodaje Tomasz Walczewski Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

- R E K L A M A -

― Pamięć o żołnierzach wyklętych przypomina nam o tym, że warto bronić wolności, niezależności, poszanowania dla tradycji narodowych i wiary katolickiej, nawet w obliczu ogromnych trudności i przeciwności. Żołnierze wyklęci byli bohaterami walki o niepodległość Polski. Walczyli oni z sowietyzacją kraju oraz komunistycznym reżimem, który narzucił Polsce Związek Radziecki. Ich działania były często jedyną formą oporu przeciwko represyjnemu reżimowi komunistycznemu. Dla ludzi Żołnierze Wyklęci powinni być wzorem odwagi, patriotyzmu i poświęcenia dla dobra ojczyzny. Ich postawa może być inspiracją dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń w walce o wolność i sprawiedliwość – mówi Marek Kubasiński Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

― To ważne dla historii święto staramy się kontynuować, by mieszkańcom Powiatu Kutnowskiego przybliżyć chwile związane z pamięcią o żołnierzach wyklętych niezłomnych. Uważa się, że jest to najdłuższe powstanie w historii Polski, które trwało do 1963 roku, zaraz po zakończeniu II Wojny Światowej, ale już co najmniej na półtora roku przed jej oficjalnym zakończeniem. Brało w tym powstaniu udział od 120 do 190 tysięcy powstańców, zginęło 9 tysięcy w walkach, są to oczywiście dane przybliżone. Drugie tyle zostało później zamordowanych w więzieniach w różny sposób. Do dzisiaj szczątki ich nie zostały w dużej części odnalezione – mówił Marek Drabik Radny Rady Powiatu Kutnowskiego.

― Z całego serca chciałbym serdecznie podziękować za przygotowanie tak wspaniałej lekcji historii. To od nas drodzy państwo zależy czy tę historię będziemy rozpowszechniać i uczyć młode pokolenia, żeby ta pamięć nigdy nie została zatarta. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, życzę Wam, aby te losy, które spotkały żołnierzy niezłomnych, wyklętych, nigdy nie spotkały nas – mówił Tomasz Grabowski Wójt Gminy Strzelce.

Po zakończonej Mszy Świętej Marek Drabik Radny Rady Powiatu Kutnowskiego wręczył pamiątkowe nieśmiertelniki z grawerem i aktem nadania Danielowi Kowalikowi Staroście Kutnowskiemu, Tomaszowi Walczewskiemu Członkowi Zarządu Powiatu Kutnowskiego, Tomaszowi Grabowskiemu Wójtowi Gminy Strzelce oraz ks. Radosławowi Czarniakowi Proboszczowi Parafii Świętej Trójcy w Strzelcach.

(Powiat Kutnowski)
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: