Za nami wyjątkowy piknik na pożegnanie lata (ZDJĘCIA)

16 września Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, zorganizowało imprezę integracyjną pod hasłem „Pożegnanie lata” w ramach programu „Rodzina od serca".

- poniżej dalsza część artykułu -

W pikniku uczestniczyli rodzice i dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Obecne były także m.in.: Wicestarosta Powiatu Kutnowskiego Magdalena Krupińska-Kotulska oraz dyrektor PCPR w Kutnie Anna Antczak.

- poniżej dalsza część artykułu -

Program współfinansowany jest ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego  w zakresie realizacji zadania publicznego „Działanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku ” w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Organizatorzy zadbali  o różnorodne aktywne formy spędzania czasu wolnego; gry i zabawy integracyjne, sprawnościowe, plastyczne, itp. Można było zrobić sobie również zdjęcie w przygotowanej Foto budce oraz skorzystać z poczęstunku. Uczestnicy pikniku świetnie się bawili o czym świadczyły radosne uśmiechy na ich twarzach. To kolejne działanie, które stanowi część programu „Rodzina od serca”.


reklama

Ostatnio dodane:

reklama

reklama