reklama

Zalania pod Kutnem, specjalne spotkanie w starostwie. Co ustalono?

Dziś siedzibie Starostwa powiatowego w Kutnie odbyło się spotkanie w sprawie niedrożności urządzeń melioracyjnych w miejscowości Gołębiew.

Dziś siedzibie Starostwa powiatowego w Kutnie odbyło się spotkanie w sprawie niedrożności urządzeń melioracyjnych w miejscowości Gołębiew.

W spotkaniu uczestniczyli: Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski, Marek Kubasiński – Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego, Tomasz Walczewski – Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego, Justyna Jasińska – Wójt Gminy Kutno, Tomasz Szczęsny – Wójt Gminy Łanięta, Jan Balcerzak – Przewodniczący Spółki Wodnej Łanięta, Artur Góreczny – dyrektor Wydziału Drogownictwa, Anna Tarnowska – dyrektor Wydziału Inwestycji, Renata Kubiak – Wydział Inwestycji, Magdalena Marciniak – dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

- R E K L A M A -

Niestety w rozmowach nie wzięli udziału przedstawiciele Spółki Wodnej „Kutnowianka”, którzy sami zaproponowali powyższy termin.

Podczas spotkania przedstawiciele Starostwa Powiatowego przedstawili mapy wskazujące lokalizację urządzeń melioracyjnych w newralgicznych miejscach. Przedstawiciele Spółki Wodnej Łanięta, którzy zostali zaproszeni na spotkanie w charakterze ewentualnych wykonawców, po analizie map zaproponowali, że są w stanie podjąć się naprawy istniejących urządzeń melioracyjnych.

- R E K L A M A -

Jednakże, ze względu na to, że organem właściwym do utrzymania urządzeń melioracyjnych jest właściwa terytorialnie spółka wodna, w tym przypadku – Spółka Wodna „Kutnowianka”, a także po analizie przepisów prawnych stwierdzono, iż bezpośrednim zleceniodawcą wykonania prac na tym terenie może być tylko i wyłącznie SW „Kutnowianka”. W takim wypadku Starosta zaproponował, że Powiat Kutnowski może udzielić dotacji celowej na rzecz „Kutnowianki” w kwocie do 10 tys. zł na naprawę urządzeń melioracyjnych.

Niestety, z powodu nieobecności któregokolwiek z przedstawicieli Spółki „Kutnowianka” rozmowy zostały zawieszone. Po rozmowach telefonicznych spotkanie z zastępcą Prezesa „Kutnowianki” zostało przełożone na przyszły tydzień.

- R E K L A M A -

Ponadto, Starosta znając sytuację pogodową poprosił Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie st. bryg. Marka Myszkowskiego o użyczenie pompy zanurzeniowej elektrycznej, która w wypadku konieczności interwencji będzie wypompowywać nadmiar wody z zalanych posesji mieszkańców.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: