reklama
  • Mikołaj Dorożała Sejm

Zarząd Powiatu Kutnowskiego z absolutorium. Starosta Kowalik dziękuje za owocną współpracę

W środę odbyła się LXII sesja Rady Powiatu Kutnowskiego, podczas której udzielono absolutorium oraz wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

- R E K L A M A -

– Bardzo dziękuję za udzielone absolutorium oraz wotum zaufania Zarządowi Powiatu Kutnowskiego. Dziękuję Pani Skarbnik, radnym, dyrektorom oraz pracownikom za owocną współpracę i liczę na dalszą – mówił Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski.

W sprawie absolutorium oraz wotum zaufania radni zagłosowali 14 „za” i 7 „przeciw”.

(Powiat Kutnowski)

Nie przegap: