reklama

(ZDJĘCIA) Huczne obchody 150-lecia powiatu, ZOBACZ jak się bawili

21 grudnia 2017 roku w Kutnowskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca Rok Jubileuszu 150-lecia Powiatu Kutnowskiego. Honorowy patronat nad konferencją, jak i nad całym rokiem jubileuszowym, objął marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.

- R E K L A M A -

Konferencję inauguracyjną swoją obecnością, oprócz gospodarzy na czele ze Starostą Kutnowskim Krzysztofem Debichem i Przewodniczącym Rady Powiatu –Markiem Jankowskim, zaszczycili m.in.:poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz Woźniak oraz przedstawiciele miasta: wiceprezydenci – Jacek Boczkaja i Zbigniew Wdowiak oraz przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Chojnacki, członkowie rady powiatu, włodarze i przewodniczący rad gmin, przedstawiciele powiatów ościennych, oraz Dziekan parafii p.w św Wawrzyńca w Kutnie Ksiądz dr Jerzy Swędrowski, Przewodniczący Rady Podregionu Kutno NSZZ „Solidarność” Wiesław Taraska oraz Pani Jolanta Bujalska-Kowalczyk -z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz Pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie, Dyrektorów , Nauczycieli i Pracowników Administracyjnych Szkól dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski oraz Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Powiatu Kutnowskiego, Komendantów i Inspektorów Powiatowych Służ Inspekcji i Straży. Gościliśmy również Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, które włączyły się w obchody Jubileuszu 15- lecia Powiatu Kutnowskiego oraz przybyłych Mieszkańców powiatu.

Celem całorocznych uroczystych obchodów 150-lecia dziejów powiatu kutnowskiego było przypomnienie historii i ludzi tworzących samorządność oraz ukazanie potencjału organizacji pozarządowych i różnorodnych powiatowych środowisk naukowych, oświatowych i kultury.

- R E K L A M A -

Po powitaniu wprowadzono Chorągiew Powiatu Kutnowskiego a zgromadzeni odśpiewali hymn. W poczcie znaleźli się Radni:Jolanta Pietrusiak, Zdzisław Góreczny i Wojciech Ziółkowki, później Przewodniczący Rady Powiatu w Kutnie Marek Jankowski oficjalnie otworzył konferencję wieńczącą obchody jubileuszu 15- lecia Powiatu Kutnowskiego i zabrał głos:

– Dzisiejsza konferencja kończy obchody jubileuszu, które były dla nas doskonałą szansą ukazania aktywności i mobilności środowisk twórczych, prezentacji i popularyzacji ogólnego potencjału, jaki ma powiatowe środowisko kultury, nauki i sportu w regionalnej skali. Przedsięwzięcia organizowane w roku jubileuszowym były manifestacją dumy i radości ze wspólnego przeżywania historii powiatu i wspólnego patrzenia w jego przyszłość. […] W ramach obchodów odbył się szereg wydarzeń popularno-naukowych, kulturalnych i sportowych oraz przedsięwzięć tematycznie związanych z jubileuszem 150-lecia powstania powiatu kutnowskiego – mówił Starosta Kutnowski Krzysztof Debich.

- R E K L A M A -

W dalszej części uroczystości zgromadzeni na sali widzowie mogli poznać część Kutnowskiego Słownika Biograficznegopod redakcją Jerzego Nycka, której fragmenty przedstawił aktor Teatru Dramatycznego w Płocku Henryk Jóźwiak. Jedną z sylwetek była osoba Gorgoniusza Trzcińskiego, którego wnuk, pan dr Adam Trzciński pojawił się na uroczystości i opowiedział o swoich przodkach

Następnie Dorota Mańk – wicedyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w krótkim zarysie przedstawiła regionalne zbiory biblioteczne dotyczące Powiatu Kutnowskiego poparte prezentacją multimedialną.

W ramach obchodów 150-lecia powiatu kutnowskiego Zarząd Powiatu w Kutnie zdecydował o przywróceniu niegdyś nadawanych odznaczeń starosty kutnowskiego – „ Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego”, które wręczone zostały przezMarka Jankowskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu w Kutnie oraz Krzysztofa Debicha – Starostę Kutnowskiego. Odznaczeni zostali: Grażyna Rzymkowska, Anna Jeremus-Lewandowska, Katarzyna Karolak-Rojewska, Rada Miasta Kutno w której imieniu odznaczenie odebrał Grzegorz Chojnacki, Mieczysław Wośko oraz Wojciech Błaszczak.

Spotkanie zakończył przedświąteczny koncert kolęd w wykonaniu młodzieży z sekcji wokalnej Młodzieżowego Domu Kultury pod opieką Kataryny Karolak-Rojewskiej. Młodzi artyści zaśpiewali w towarzystwie Anny Jeremus-Lewandowskiej.

Ponieważ konferencja jubileuszowa nie tylko kończyła ROK JUBILEUSZU, ale miała też charakter świąteczny stała się okazją do złożenia życzeń. Uczynili to Starosta Kutnowski i Przewodniczący Rady Powiatu zapraszając na poczęstunek i JUBILEUSZOWY TORT oraz do skosztowania słodkich wypieków przygotowanych przez podopiecznych Powiatowych Domów Opieki Społecznej.

Spotkanie było tez okazją do wspólnego przełamania się opłatkiem oraz rozmów o naszych powiatowych.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: