reklama

(ZDJĘCIA) Kutnowskie hospicjum oficjalnie otwarte!

Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie oddało do dyspozycji podopiecznych budynek stacjonarnego hospicjum przy ul. Jastrzębiej w Kutnie. Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2017 roku, a zakończyła się pod koniec 2018.

- R E K L A M A -

Inwestycja kosztowała ponad 3 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „BUDROX” sp. z o.o. w Gostyninie, funkcję inwestora zastępczego pełniła Dyrekcja Inwestycji w Kutnie sp. z o. o.

Dzisiejsza uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie w intencji zespołu, jak i podopiecznych hospicjum, którą celebrował ks. biskup Andrzej Franciszek Dziuba. Następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi, oddając do użytku budynek stacjonarny hospicjum przy ul. Jastrzębiej w Kutnie.

- R E K L A M A -

Oddany budynek pozwoli na poprawę jakości i zakresu świadczeń opieki nad osobami chorymi z chorobą nowotworową. Całodobową opieką w obiekcie stacjonarnym objętych będzie 11 osób, natomiast opieką dzienną – 5 osób.

Z uwagi na zły stan dróg dojazdowych w rejonie budowanego hospicjum Miasto w 2018 roku zrealizowało budowę ul. Kukułczej oraz przebudowę fragmentu ul. Jaskółczej i Jastrzębiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Koszt zadania wyniósł 1,8 mln zł.

- R E K L A M A -

Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie jest pozarządową organizacją pożytku publicznego sprawującą wszechstronną opiekę domową, jak i stacjonarną nad osobami w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz ich rodzinami. Miasto Kutno rokrocznie udziela dotacji na zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie „Prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej”, w ramach której pokrywane są koszty dojazdu do pacjentów, materiałów opatrunkowych czy drobnego sprzętu medycznego oraz zakupu wyposażenia do nowo powstałego budynku.

Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie powstało 8 września 1995 r. Założycielką i inicjatorką jego powstania jest Katarzyna Kowalewska.

źródło: UM Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: