(ZDJĘCIA) Pasowanie na ucznia w „Dziewiątce”. Wyjątkowa chwila dla pierwszaków.

W Szkole Podstawowej Nr 9 im. Wł. Jagiełły miała miejsce ważna zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców, uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej.

- R E K L A M A -

W uroczystości wzięli udział m.in. Mariusz Sikora Przewodniczący Rady Miasta Kutna, Jacek Boczkaja Zastępca Prezydenta Miasta, Danuta Blus Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Miasta Kutna oraz licznie przybyli rodzice i najbliżsi pierwszaków.

Jak podkreśliła w swoim wystąpieniu dyrektor szkoły Małgorzata Margulska – Haczyk, rozpoczęcie nauki w nowej szkole to dla młodego człowieka duże wyzwanie. Pojawiają się u rodziców obawy czy ich pociechy sobie poradzą. Dyrektor szkoły te niepokoje rozwiała ponieważ zapewniła, że dziecko w tej szkole to wyjątkowa osoba, a relacje między uczniem i nauczycielem są bardzo istotne. Uczniowie SP Nr 9 mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanych i zaangażowanych nauczycieli. Jak dodała, kadra pedagogiczna „Dziewiątki” dąży do rozwoju szeregu umiejętności i pasji swoich podopiecznych. Efektem tego uczniowie SP nr 9 osiągają w mieście bardzo wysokie wyniki w nauce i w trakcie egzaminów kończących szkołę, a także z powodzeniem startuj w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Zwracając się do rodzin i bliskich uczniów „Dziewiątki” zaapelowała o współpracę ponieważ wychowanie młodego człowieka to skomplikowany proces, w którym najważniejszą rolę do spełnienia mają rodzice. Dlatego potrzebne są: stały kontakt, wymiana informacji i spostrzeżeń.

- R E K L A M A -

Zastępca Prezydenta Miasta w słowach skierowanych do pierwszaków wyraził przekonanie, że czas spędzony w tej szkole będą wspominać z radością i sentymentem. Rodzicom pogratulował wspaniałych pociech i zagwarantował, że trafiły w dobre ręce.

Miasto Kutno ufundowało pomoce dydaktyczne dla klas pierwszych we wszystkich miejskich szkołach podstawowych.

- R E K L A M A -

źródło: UM Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: