reklama
  • Tadeusz Gajda Senat

(ZDJĘCIA) Polfarmex S.A. stawia na bezpieczeństwo pracowników

Dwa przenośne zestawy do defibrylacji wzmocnią bezpieczeństwo pracowników kutnowskiego zakładu Polfarmex S.A. Dodatkowo firma przeprowadziła wśród 120 członków załogi szkolenie z obsługi zestawów AED. Nowo zakupione zestawy dołączą do już zainstalowanego w ubiegłym roku defibrylatora.

- R E K L A M A -

Liczy się czas

Stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracowników Polfarmex S.A. jest m.in. związane z dynamicznym rozwojem firmy. Ze względu na znaczną rozbudowę infrakstuktury produkcyjnej (łączna powierzchnia użytkowa budynków kutnowskiego zakładu Polfarmex S.A wynosi obecnie 35 tys. mkw) oraz wzrost zatrudnienia (o ok. 20 proc. w ciągu ostatnich 3 lat), dążymy do jak największego ograniczenia ryzyka dla zdrowia i życia pracowników firmy, związanego z ewentualnym wystąpieniem stanu Nagłego Zatrzymania Krążenia.

- R E K L A M A -

Tylko szybkie zastosowanie automatycznego defibrylatora AED w ciągu kilku minut od momentu wystąpienia NZK oraz prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej mogą umożliwić przywrócenie prawidłowego rytmu serca. Szacuje się, że każda minuta w opóźnieniu defibrylacji obniża szanse na przeżycie poszkodowanego o 7 do 10 proc. Według zaleceń ERC (European Resuscitation Council) program powszechnego dostępu do defibrylatora AED zakłada dotarcie do najbliższego punktu AED w czasie nie dłuższym niż 2 minuty.

– Przeszkolony pracownik, mający dostęp do defibrylatora AED jest w stanie w ciągu kilku minut przyjść z pomocą potencjalnemu poszkodowanemu z zatrzymanym krążeniem, tym samym zwiększając jego szanse na ocalenie życia – mówi Łukasz Dąbrowski, specjalista ds. BHP i ochrony środowiska w Polfarmex S.A

Szkolimy się, by wiedzieć, jak udzielić pomocy

- R E K L A M A -

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy są wyrazem odpowiedzialności społecznej firmy oraz dbałości o zdrowie pracowników Polfarmex S.A. Ponadto umiejętności praktyczne, zdobyte w trakcie szkolenia mogą okazać się przydatne także poza murami firmy. Rocznie w Polsce NZK dotyka ok. 40 tys. dorosłych osób.

Skutecznie aplikujemy o środki

Zakup dwóch zestawów przenośnych defibrylatorów oraz pokrycie kosztów profesjonalnych szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla pracowników Polfarmex S.A. został sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A., mającego na celu likwidację istotnych zagrożeń w zakładach pracy, związanych z utratą życia i zdrowia pracowników poprzez zmniejszenie liczby wypadków oraz ograniczenie zachorowań. Wartość finansowego wsparcia PZU Życie S.A. dla Polfarmex S.A. wynosi 14.000 zł.

źródło: Polfarmex S.A.

Nie przegap: