REKLAMA
niedziela, 26, czerwiec 2022
REKLAMA

(ZDJĘCIA) Polfarmex S.A. stawia na bezpieczeństwo pracowników

poniżej dalsza część artykułu

Dwa przenośne zestawy do defibrylacji wzmocnią bezpieczeństwo pracowników kutnowskiego zakładu Polfarmex S.A. Dodatkowo firma przeprowadziła wśród 120 członków załogi szkolenie z obsługi zestawów AED. Nowo zakupione zestawy dołączą do już zainstalowanego w ubiegłym roku defibrylatora.

Liczy się czas

poniżej dalsza część artykułu

Stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracowników Polfarmex S.A. jest m.in. związane z dynamicznym rozwojem firmy. Ze względu na znaczną rozbudowę infrakstuktury produkcyjnej (łączna powierzchnia użytkowa budynków kutnowskiego zakładu Polfarmex S.A wynosi obecnie 35 tys. mkw) oraz wzrost zatrudnienia (o ok. 20 proc. w ciągu ostatnich 3 lat), dążymy do jak największego ograniczenia ryzyka dla zdrowia i życia pracowników firmy, związanego z ewentualnym wystąpieniem stanu Nagłego Zatrzymania Krążenia.

Tylko szybkie zastosowanie automatycznego defibrylatora AED w ciągu kilku minut od momentu wystąpienia NZK oraz prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej mogą umożliwić przywrócenie prawidłowego rytmu serca. Szacuje się, że każda minuta w opóźnieniu defibrylacji obniża szanse na przeżycie poszkodowanego o 7 do 10 proc. Według zaleceń ERC (European Resuscitation Council) program powszechnego dostępu do defibrylatora AED zakłada dotarcie do najbliższego punktu AED w czasie nie dłuższym niż 2 minuty.

– Przeszkolony pracownik, mający dostęp do defibrylatora AED jest w stanie w ciągu kilku minut przyjść z pomocą potencjalnemu poszkodowanemu z zatrzymanym krążeniem, tym samym zwiększając jego szanse na ocalenie życia – mówi Łukasz Dąbrowski, specjalista ds. BHP i ochrony środowiska w Polfarmex S.A

poniżej dalsza część artykułu

Szkolimy się, by wiedzieć, jak udzielić pomocy

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy są wyrazem odpowiedzialności społecznej firmy oraz dbałości o zdrowie pracowników Polfarmex S.A. Ponadto umiejętności praktyczne, zdobyte w trakcie szkolenia mogą okazać się przydatne także poza murami firmy. Rocznie w Polsce NZK dotyka ok. 40 tys. dorosłych osób.

poniżej dalsza część artykułu

Skutecznie aplikujemy o środki

Zakup dwóch zestawów przenośnych defibrylatorów oraz pokrycie kosztów profesjonalnych szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla pracowników Polfarmex S.A. został sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A., mającego na celu likwidację istotnych zagrożeń w zakładach pracy, związanych z utratą życia i zdrowia pracowników poprzez zmniejszenie liczby wypadków oraz ograniczenie zachorowań. Wartość finansowego wsparcia PZU Życie S.A. dla Polfarmex S.A. wynosi 14.000 zł.

źródło: Polfarmex S.A.

reklama

Warto przeczytać:

reklama