(ZDJĘCIA) Wielkie pieniądze dla szkół. Powiat zrealizował ważne projekty

,,Zdalna szkoła” i „Aktywna tablica” to dwa projekty wspierające szkoły z terenu powiatu. W ramach „Zdalnej szkoły” i otrzymanego grantu zakupiono 20 laptopów, 41 tabletów i 61 ruterów przenośnych dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

,,Zdalna szkoła” i „Aktywna tablica” to dwa projekty wspierające szkoły z terenu powiatu. W ramach „Zdalnej szkoły” i otrzymanego grantu zakupiono 20 laptopów, 41 tabletów i 61 ruterów przenośnych dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

– Beneficjentami ostatecznymi projektu są uczniowie i nauczyciele z terenu powiatu kutnowskiego, nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym – mówi wicestarosta Marek Jędrzejczak.

- R E K L A M A -

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o powierzenie grantu została zawarta w dniu 12 maja 2020 roku.

Całość zadania wyniosła 99.999,98 zł (w tym: dofinansowanie 99.999,98 zł, wkład własny 0,00 zł).

- R E K L A M A -

„Aktywna tablica” to projekt zrealizowany w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne tj. 52 laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia i nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, 6 głośników oraz 8 interaktywnych monitorów dotykowych.

Całkowity koszt realizacji zadania to 223.794,95 zł, z czego wartość wsparcia finansowego wyniosła 179.035,96 zł.

- R E K L A M A -

„Aktywna tablica” szczegółowe informacje:

I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie
Kwota dotacji: 14.000,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.500,00 zł

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Kutnie
Kwota dotacji: 14.000,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.500,00 zł

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie
Kwota dotacji: 11.200,00 zł Kwota wkładu własnego: 2.800,00 zł

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie
Kwota dotacji: 14.000,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.500,00 zł

Technikum Zawodowe nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie
Kwota dotacji: 14.000,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.500,00 zł

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie
Kwota dotacji: 13.995,96 zł Kwota wkładu własnego: 3.498,99 zł

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w Kutnie – Azorach w Zespole Szkół Nr 4 im. Z. Balickiego w Kutnie – Azorach
Kwota dotacji: 13.920,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.480,00 zł

Technikum Zawodowe Nr 4 w Kutnie – Azorach w Zespole Szkół Nr 4 im. Z. Balickiego w Kutnie – Azorach
Kwota dotacji: 13.920,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.480,00 zł

Technikum Elektroniczne im. Bohaterów Września 1939 roku w Zespole Szkół w Żychlinie
Kwota dotacji: 14.000,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.500,00 zł

II Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Września 1939 roku w Zespole Szkół w Żychlinie
Kwota dotacji: 14.000,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.500,00 zł

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie
Kwota dotacji: 14.000,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.500,00 zł

VII Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Kutnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie
Kwota dotacji: 14.000,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.500,00 zł

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 7 w Kutnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie
Kwota dotacji: 14.000,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.500,00 zł

RAZEM
Kwota dotacji: 179.035,96 zł Kwota wkładu własnego: 44.758,99 zł

Źródło: Powiat Kutnowski

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: