Zimowa będzie remontowana. Mieszkańcy jeszcze trochę poczekają

Wiele wskazuje na to, że po wielu latach oczekiwań, ulica Zimowa na Dybowie wreszcie zostanie wyremontowana. Władze miasta ustosunkowały się do petycji, pod którą podpisało się blisko 60 kutnian i zapowiadają rozwiązanie problemu z katastrofalnym stanem ulicy. Prace nie ruszą jednak wcześniej niż w 2021 roku.

- R E K L A M A -

Mieszkańcy ulicy Zimowej oczekują od władz podjęcia pilnych działań dotyczących przebudowy ich ulicy i zabezpieczenia środków na tę inwestycję w budżecie miasta na rok 2020. W tej sprawie złożyli petycję, pod którą podpisało się prawie 60 osób.

W chwili obecnej nawierzchnia ul. Zimowej znajduje się w bardzo złym stanie, a skrzyżowanie ul. Zimowej z ul. Wiśniową jest w stanie katastrofalnym, dziury uniemożliwiają prawidłowe poruszanie się pojazdów. Kierowcy korzystają z pasa zieleni (pobocza), co powoduje ogromny kurz i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu kołowym. Autobusy wyjeżdżające z ul. Wiśniowej blokują ruch na ww. skrzyżowaniu i to zmusza kierowców jadących w kierunku osiedla do zjeżdżania na pobocze lub zatrzymania pojazdu. Ta sytuacja generuje powstawanie przypadków łamania przepisów ruchu drogowego, co wiąże się z powstawaniem zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. Ponadto na przedmiotowym skrzyżowaniu dochodziło również do licznych kolizji drogowych, uszkodzeń podwozia i miski olejowej – pisali w petycji mieszkańcy „Dybowa”.

- R E K L A M A -
reklama

Kutnianie są niezadowoleni faktem, że na remont czekają od wielu lat, a do tej pory nie został zatwierdzona żadna koncepcja budowy dotycząca ul. Zimowej.

Dotychczasowe działania władz miasta mimo trzykrotnych przymiarek do przebudowy ul. Zimowej nie przyniosły żadnego rezultatu. Otrzymaliśmy odpowiedź na interpelację złożoną przez Pana Radnego Arkadiusza Olesińskiego, która jest kolejną (władzy) próbą wymigania się od konkretnych działań w tej sprawie. Dlaczego do tej pory nie jest zatwierdzony projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę? To już jest z kolei czwarte podejście do remontu tej ulicy i teraz dopiero opracowana jest koncepcja, a co stało się z dotychczasowymi planami i koncepcjami, o których informowała Pani Radna Joanna Podemska i Władze miasta, dlaczego okazały się nieskuteczne? Wierzymy, że troska o bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników drogi na ul. Zimowej jest dla władz miasta priorytetowa – napisali w petycji mieszkańcy ul. Zimowej.

- R E K L A M A -

Władze miasta, a dokładniej zastępca prezydenta Kutna Jacek Boczkaja w ostatnim czasie ustosunkował się do petycji mieszkańców Dybowa. Wiadomo już, że w przyszłym roku Zimowa na pewno nie doczeka się zmian.

– Plany inwestycyjne miasta obejmują okresy trzyletnie.W budżecie miasta Kutno na rok 2019 zatwierdzonym uchwałą w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji dróg, ulica Zimowa została ujęta na rok 2021. Jednocześnie nadmieniam, że Miasto Kutno będzie podejmowało wszelkie działania w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację tej inwestycji – odpowiada J. Boczkaja.

Jak informuje zastępca prezydenta, obecnie opracowano koncepcję przebudowy ul. Zimowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Koncepcja obejmuje budowę i przebudowę następujących elementów w pasie drogowym tj. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wykonanie nawierzchni zjazdów, wykonanie chodników, dojść do posesji, wykonanie terenów zielonych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

W październiku zlecone zostało wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, który jest pierwszym elementem procesu inwestycyjnego. ▪

reklama
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: