„Życie i zdrowie matki najważniejsze”. Ministerstwo wydało komunikat, dziś protest w Kutnie

- poniżej dalsza część artykułu -

Wczoraj w wielu miejscach w Polsce odbywały się protesty po śmierci 30-letniej ciężarnej kobiety w szpitalu w Pszczynie. Dziś manifestację zapowiedziano także w Kutnie. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia wydało oficjalny komunikat.

- poniżej dalsza część artykułu -

Dziś w Kutnie o 16:00 na Placu Piłsudskiego odbędzie się manifestacja. Jak zapowiadają organizatorzy, ma to być, cichy i czarny spacer. – To marsz niezgody na brutalne traktowanie kobiet, traktowanie jak przedmioty, tak jakby nasze życia były nic nie warte – mówi Martyna Stasiak z Kutnowskiej Społecznej Rady Kobiet.

- poniżej dalsza część artykułu -

Protesty mają związek ze śmiercią 30-letniej ciężarnej kobiety w szpitalu w Pszczynie. – Mimo, że u płodu wcześniej stwierdzono wady rozwojowe, pacjentce odmówiono aborcji. Kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego. Po tym, jak informacje te trafiły do przestrzeni publicznej, w wielu miastach w Polsce (mniejszych i większych) ludzie wyszli na ulice, by po raz kolejny zaprotestować przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., w wyniku którego przepisy prawa antyaborcyjnego zostały zaostrzone – komentują organizatorzy manifestacji.

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat ws. śmierci 30-latki

Do sprawy oficjalnie odniosło się Ministerstwo Zdrowia. „Życie i zdrowie matki najważniejsze” – taki tytuł nosi komunikat, jaki dziś pojawił się na oficjalnej stronie resortu.

- poniżej dalsza część artykułu -

Komunikat Ministerstwa Zdrowia:

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej komentarzami związanymi ze śmiercią 30-letniej ciężarnej pacjentki w szpitalu w Pszczynie, Ministerstwo Zdrowia zwraca uwagę na obowiązujące obecnie regulacje prawne i rekomendacje medyczne w tym zakresie

W przypadku sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu kobiety (np. podejrzenia zakażenia dotyczącego jamy macicy, krwotoku itp.), zgodne z prawem jest niezwłoczne zakończenie ciąży w oparciu o obowiązujące przepisy Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.). Ustawa ta wprost wskazuje na przesłankę zagrożenia życia lub zdrowia matki. Trzeba podkreślić, że są to przesłanki rozłączne. Wystąpienie tylko jednej z nich jest wystarczającą prawną przesłanką do podjęcia reakcji przez lekarza. Oczywistym jest, że pacjentka na każdym etapie prowadzenia ciąży musi być informowana o aktualnych ryzykach związanych ze zdrowiem i życiem.

W standardzie określonym przez Krajowego Konsultanta ds. Położnictwa i Ginekologii, w przypadku ustalenia oznak zagrożenia życia płodu po skończonym 22 6/7 tygodniu ciąży trzeba rozważyć zakończenie ciąży, pozostawiając decyzję kobiecie, po udzieleniu wyczerpujących informacji dotyczących zagrożenia życia płodu i szans na jego przeżycie (uwzględniając szanse na prawidłowy rozwój). Informacji powinien udzielić zarówno położnik jak i pediatra/neonatolog.

Trzeba z całą mocą podkreślić, że lekarze nie mogą obawiać się podejmowania oczywistych decyzji, podejmowanych w oparciu o swoje doświadczenie i dostępną wiedzę medyczną.

W uzgodnieniu z Krajowym Konsultantem ds. Położnictwa i Ginekologii, Ministerstwo Zdrowia poniżej przekazuje szczegółowe zalecenia dotyczące postępowania w przypadku przedwczesnego odpływania płynu owodniowego.

Przedwczesne odpływanie płynu owodniowego, przed rozpoczęciem I okresu porodu, wymaga każdorazowo podjęcia następujących działań:

  • Potwierdzenia faktu odpływania płynu owodniowego poprzez badanie przez pochwę, ocenę AFI w badaniu ultrasonograficznym, potwierdzenia odpływania płynu owodniowego w testach biochemicznych.
  • Odnotowania czasu i okoliczności odpływania płynu owodniowego, stanu ogólnego pacjentki (tętno, temperatura, ciśnienie tętnicze krwi), czynność serca płodu, jego położenie (po 22 6/7 tygodniu ciąży) i wielkość.
  • Pobrania krwi matki celem oznaczenia morfologii krwi obwodowej z rozmazem krwinek białych, CRP, ewentualnie innych wykładników zakażenia (np. prokalcytonina), oznaczenie układu krzepnięcia z fibrynogenem. Badania powinny być powtarzane zależnie od aktualnej sytuacji klinicznej.
  • Pobrania pełnego wymazu bakteriologicznego z antybiogramem. W przypadku kontynuacji ciąży badanie powinno być powtarzane w zależności od aktualnej sytuacji klinicznej.
  • Zastosowania profilaktycznej, empirycznej, antybiotykoterapii lekiem o możliwie szerokim spektrum działania (między innymi na Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Klebsiella, Streptococcus) w dawce jak w zakażeniu. Po uzyskaniu wyniku badania bakteriologicznego stosowana antybiotykoterapia powinna zostać zweryfikowana.

W ciąży powyżej 22 tygodnia i przed ukończeniem 36 tygodnia należy dążyć do podania pełnej dawki sterydów w celu zwiększenia szans dziecka na przeżycie, pod warunkiem braku wskazań do wcześniejszego, szybkiego, zakończenia ciąży.

W przypadku odpływania płynu owodniowego przed ukończeniem 22 6/7 tygodnia ciąży niezbędne jest poinformowanie kobiety o ograniczonych szansach dziecka na przeżycie i jego prawidłowy rozwój. Postępowanie powinno zależeć od aktualnej sytuacji klinicznej, zaawansowania ciąży, decyzji pacjentki. Niezależnie od podjętej przez kobietę decyzji powinna być ona odnotowana w dokumentacji medycznej i poświadczona przez pacjentkę i lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii. Od 23 0/7 tygodnia ciąży w przypadku braku zagrożenia dla życia i zdrowia matki ciąża powinna być kontynuowana. Pacjentka powinna być hospitalizowana zgodnie z zasadami trójstopniowej opieki perinatalnej.

Jednocześnie Minister Zdrowia Adam Niedzielski poprosił prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o bieżące monitorowanie w całym kraju wszelkich sytuacji, w których zagrożone może być zdrowie i życie kobiety w ciąży.


Przypomnijmy, kilka dni temu w Kutnie kilka osób wyraziło swój sprzeciw prawu antyaborcyjnemu. Tu pisaliśmy o tym wydarzeniu: Manifestowali w sprawie prawa antyaborcyjnego. „Złość i bezsilność odbierają nam słowa”

reklama

Ostatnio dodane:

reklama

reklama