reklama
reklama
reklama
reklama

Ciekawe plany Gminy Łanięta. Blisko 25 mln złotych na inwestycje!

Zapowiada się ciekawy rok w gminie Łanięta. W najbliższych miesiącach zaplanowano wiele przedsięwzięć, a wydatki inwestycyjne to blisko 25 milionów złotych. ― Nie ustajemy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na kolejne ważne dla naszych mieszkańców projekty ― mówi Tomasz Szczęsny, Wójt Gminy Łanięta.

- R E K L A M A -

Budżet gminy Łanięta na rok 2024 wynosi 37 290 625,00 złotych, z czego planowane wydatki inwestycyjne to aż 24 654 513,00 złotych.

― Rok 2023 był czasem pełnym wyzwań i realizacji wielu inwestycji, przepełniony ważnymi przedsięwzięciami. Dzięki racjonalnej gospodarce finansowej, w tej kadencji nie zaciągnęliśmy żadnych kredytów. W 2024 roku planujemy zarówno realizację zadań rozpoczętych w latach poprzednich, jak również rozpoczęcie nowych inwestycji, nie ustając w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na kolejne ważne dla naszych mieszkańców projekty. Czeka nas szereg zadań inwestycyjnych, ale również wiele mniejszych projektów lokalnych ― komentuje Tomasz Szczęsny, Wójt Gminy Łanięta.

- R E K L A M A -

Planowane inwestycje:

– Dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Łanięta.
Realizacja programu „Rozświetlamy Polskę” to większe bezpieczeństwo mieszkańców np. dzieci w drodze do szkoły czy ochrona środowiska np. mniejsze zużycie CO2, czyli lepsza jakość powietrza.
Kwota inwestycji: 716 300,00 zł

– Przebudowa chodnika w miejscowości Łanięta i budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Łanięta i Suchodębie
Kwota inwestycji: 2 843 978,01 zł

- R E K L A M A -

– Rozbudowa budynków pod adresami Łanięta 16 i Juków 2b
Kwota inwestycji: 2 241 000,00 zł

– Termomodernizacja i rozbudowa budynku pod adresem Łanięta 15f
Kwota inwestycji: 7 000 000,00 zł

– Budowa mieszkań czynszowych
Dofinansowanie: 3 000 000,00 zł

– Inwestycje w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach

– Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach – planowane środki: 80 000,00 zł
– Odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach – planowane środki: 150 000,00 zł
– Przebudowa sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach – planowane środki: 100 000,00 zł

– Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łanięta

Przebudowa dróg w miejscowościach: Zgoda, Rajmundów, Budy Nowe, Świecinki, Łanięta i Juków, Budy Stare, Wilkowia i Lipie, Klonowiec Wielki, Chruścinek, Kąty, Suchodębie, Bronisławów
Kwota inwestycji: 11 305 000,00 zł

– Remont dróg w miejscowości Klonowiec Wielki

– Podpisaliśmy akt notarialny, na podstawie którego Powiat Kutnowski nieodpłatnie przekazał na rzecz Gminy Łanięta drogę w Klonowcu Wielkim, co umożliwi nam jej remont. Droga powiatowa Nr 2178E stała się drogą gminną Nr 102296E. W Klonowcu Wielkim będziemy remontować również drogę gminną Nr 102280E – mówi Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny.

Kwota inwestycji: 2 106 000,00 zł

– Planowane inwestycje drogowe

Droga gminna Nr 102267E w miejscowości Świeciny i Wola Chruścińska
Droga gminna Nr 102283E w miejscowości Łanięta
Droga gminna Nr 102290E w miejscowości Ryszardów
Droga gminna Nr 102274E w miejscowości Chrosno
Droga gminna Nr 102291E w miejscowości Kąty
Droga gminna Nr 102293E w miejscowości Rajmundów
Droga gminna Nr 102287E w miejscowości Suchodębie

– Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Łaniętach
Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

– Dopłata w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Kwota dofinansowania: 137 448,00 zł

Gmina Łanięta planuje także realizację kolejnych projektów:

– utworzenie łanięckiego skweru integracji międzypokoleniowej
– budowa placu zabaw w sołectwie Chrosno
– renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Witoldów
– przystań rowerowa w Suchodębiu
– utworzenie klubu seniora „Senior +”
– miodowy zakątek w Świecinkach
– budowa garażu na działce nr 195/1 przy urzędzie gminy
– rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Łaniętach
– sporządzenie planu ogólnego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
– budowa oświetlenia i trybun dla boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach
– termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym gminy Łanięta
– rozbudowa kanalizacji na terenie gminy
– remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych
– budowa chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Strzelec
– budowa ścieżki pieszo-rowerowej na cmentarz parafialny w Łaniętach
– przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Suchodębie
– instalacja fotowoltaiczna na świetlicy wiejskiej w Suchodębiu
– rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody
– nowe przystanki autobusowe
– rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków
– budowa stacji meteorologicznej
– remont grobu powstańca styczniowego Aleksandra Toporskiego
– utworzenie żłobka w ramach programu maluch +
– nadanie sztandaru

W ramach programu “SOŁECTWO NA PLUS” realizowane będą:

– Juków – „Biesiadne sołectwo Juków – Franciszków”
– Witoldów – „Zakup i montaż przystanku”
– Budy Nowe – „Zakup ławeczek i oświetlenia altany”
– Wilkowia – „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Wilkowii i renowacja terenu wokół figurki w Ryszardowie”
– Chrosno – „Zakup altany wraz ze stołem i ławkami”
– Łanięta – „Odnowienie pomnika poległych w strajkach chłopskich w 1905 roku”.

(Gmina Łanięta)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: