PanoramaKutna.plKutnoCo z oświetleniem w Kutnie? Miasto obszernie odpowiada radnemu

Co z oświetleniem w Kutnie? Miasto obszernie odpowiada radnemu

Władze miasta ustosunkowały się do interpelacji radnego Rafała Jóźwiaka poruszającej problem związany z niedziałającymi latarniami w niektórych częściach miasta, a także udzieliły obszernej odpowiedzi na szereg pytań związanych z miejskim oświetleniem.

-

Niedawno pisaliśmy o interpelacji radnego Rafała Jóźwiaka, który zwrócił uwagę na problemy z oświetleniem między innymi na ul. Sklęczkowskiej, Łęczyckiej czy Chopina. Radny skierował również szereg pytań dotyczących tego, między innymi kto odpowiada za kontrolę prawidłowości działania oświetlenia czy jakie przewiduje się działania w celu poprawy systemu nadzoru nad oświetleniem miejskich ulic.

Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta Kutna, udzielił bardzo obszernych odpowiedzi na pytania zadane przez radnego.

reklama

Co z oświetleniem na skrzyżowaniu Łąkoszyńskiej ze Sklęczkowską?

-

„W 2017 roku Wydział Zarządzania Drogami podejmował działania mające na celu przywrócenie oświetlenia ulicznego na w/w terenie, jednak z uwagi na uszkodzenie kabla w pasie drogowym oraz przygotowane przez GDDKiA postępowanie w sprawie rozbudowy przedmiotowego skrzyżowania Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wyraziła wówczas zgody na prace konserwacyjne w pasie drogowym. Wydział Zarządzania Drogami dnia 13.12.2017 roku uzgodnił projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy skrzyżowania dróg krajowych nr 60a i nr 92 z drogą wojewódzką 702 z firmą Polska Inżyniera Sp. z o.o. wykonany na zlecenie GDDKiA.”

-

„W oczekiwaniu na informację od GDKKiA o zakończeniu postępowania w sprawie rozbudowy przedmiotowego skrzyżowania i możliwości podjęcia remontu sieci kablowej, nowy konserwator oświetlenia ulicznego Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z uwagi na aktualny stan sieci oświetleniowej na tym terenie uruchomił zasilanie jedynie d kilku opraw oświetleniowych.”

reklama

Brak informacji o niesprawnych lampach na Łęczyckiej

„W przypadku ulicy Łęczyckiej i Chopina nie odnotowaliśmy w ostatnim czasie zgłoszeń o tak dużej liczbie niesprawnych opraw oświetleniowych, przyjmując zgłoszenia od mieszkańców miasta, straży miejskiej czy policji.”

Jak szybko naprawiają awarie?

„Zgodnie z obowiązującą umową na konserwację oświetlenia ulicznego na wykonawcy spoczywa obowiązek utrzymania w pełnej sprawności technicznej opraw oświetleniowych o parametrach zgodnych z wymaganiami sieci oświetleniowej i usuwania uszkodzeń w terminie 4 dni od dnia zgłoszenia a w przypadku poważnych awarii termin może ulec wydłużeniu.”

„Kontrole urządzeń oświetlenia ulicznego m.in. słupów, linii napowietrznych, wysięgników, opraw i czystości kloszy przeprowadzane są doraźnie w godzinach pracy przez Inspektora Wydziału Zarządzania Drogami i Transportu. Poza godzinami pracy UM Kutno bazujemy na zgłoszeniach o ewentualnych uszkodzeniach od służb patrolujących ulice np. straży miejskiej.”

reklama

O wymianie oświetlenia na LED-owe

„Ze względu na stan sieci oświetleniowej, planowana jest kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta połączona z wymianą źródeł sodowych na LED-owe oraz montażem systemu zdalnego nadzoru sieci w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kutna” w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.”

„Termin realizacji wskazanego zadania może nastąpić dopiero po dokonaniu wyboru i podpisaniu umowy ze strategicznym partnerem przedsięwzięcia w ramach ppp, a do tego czasu będą wykonywane jedynie prace konserwacyjne w ramach obowiązującej umowy z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.”

reklama

-

Nie przegap: