PanoramaKutna.plKutnoDuże zmiany w TPZK. Bożena Gajewska nie jest już prezesem

Duże zmiany w TPZK. Bożena Gajewska nie jest już prezesem

Bożena Gajewska złożyła rezygnację z funkcji prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, którą pełniła w latach 2013-2022. Wybrano już nowe szefostwo TPZK.

Dobiegła końca kadencja 2018-2022 zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Bożena Gajewska złożyła rezygnację z funkcji prezesa, którą pełniła w latach 2013-2022.

-

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi. Drogą jawnego głosowania wyłoniono nowe władze TPZK na okres kadencji 2022-2026.

Funkcję prezesa objęła Julianna Barbara Herman, były samorządowiec (była burmistrz Krośniewic), specjalistka w dziedzinie pozyskiwania środków, zaangażowana w szereg inicjatyw społecznych na rzecz regionu.

-

W skład nowego zarządu weszli: Grażyna Baranowska, Agnieszka Dąbrowska-Walczak, Henryk Ociepa (Krośniewice), Anna Szczepanik, Julita Szczepankiewicz (Krośniewice). Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Ewa Grząślewicz, Anna Milczewska, Michał Sinior.

Podziękowania od Bożeny Gajewskiej

-

Bożena Gajewska podkreśla, że „miała zaszczyt przewodzić temu szacownemu i zasłużonemu dla Kutna i powiatu kutnowskiego stowarzyszeniu przez ostatnich 9 lat (2013-2022), a wcześniej przez 4 lata pracowała w nim jako sekretarz”.

– Tę społeczną funkcję wykonywałam z radością i pasją, ale też z ogromną odpowiedzialnością. Wiele się w tym czasie nauczyłam, nawiązałam kontakty z wspaniałymi ludźmi, współpracowałam z różnorodnymi środowiskami. Był to bardzo ważny okres w moim życiu – podkreśla Bożena Gajewska.

– Jestem przekonana, że Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, na rzecz którego poświęcałam cały swój wolny czas, stało się stowarzyszeniem jeszcze bardziej rozpoznawalnym i docenianym za swoją działalność merytoryczną nie tylko w województwie łódzkim, ale też w całym kraju. Stało się stowarzyszeniem idącym z duchem czasu, posiada bogatą stronę internetową i FB, dbającym o promocję i wizerunek – mówi Bożena Gajewska.

– Dziękuję Wam za wieloletnią dobrą współpracę na rzecz mieszkańców Kutna i powiatu kutnowskiego. Dzięki Waszej pomocy mogłam poszerzać zakres działalności statutowej TPZK, organizować wydarzenia kulturalne, promować organizowane wydarzenia w mediach, wzbogacać nasz zasób archiwalny. W dalszym ciągu pozostaję członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i służę swoją wiedzą, pomocą w działaniach regionalistycznych. Kontynuuję rozpoczęte w tym roku projekty, których jestem koordynatorką – dodaje była już szefowa TPZK.

(Źródło: własne/TPZK)

-

Nie przegap: