reklama

(FOTO) W Kutnie szykuje się wielka geotermalna inwestycja. W grze nawet 130 mln złotych!

W Kutnie w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać nowoczesna ciepłownia geotermalna. Inwestycja opiewać może nawet na blisko 130 mln złotych! Dziś w tej sprawie odbyła się konferencja prasowa.

Z dziennikarzami spotkali się prezydent Kutna Zbigniew Burzyński, wiceprezydent Jacek Boczkaja i prezes ECO Sp. z .o.o. Paweł Łuczak.

Okazuje się, że w planach jest budowa nowoczesnej ciepłowni geotermalnej. Działania związane z rozbudową i modernizacją systemu ciepłowniczego w naszym mieście stanowić mają odpowiedz na konieczność sprostania rygorystycznym regulacjom unijnym dotyczącym standardów emisyjnych, rosnących kosztów CO2 oraz zwiększonego wykorzystania w ciepłownictwie odnawialnych źródeł energii, co umożliwi ograniczenie zużycia węgla kamiennego oraz redukcję zanieczyszczeń.

- R E K L A M A -

Jak tłumaczą władze ECO Sp. Z o.o., przeprowadzone analzicy dotyczące warunków geologicznych, rozwiązań technologicznych oraz aspektów ekonomiczno-finansowych zakładające powstanie ciepłowni geotermalnej jako źródłąa OZE w kutnowskim systemie ciepłowniczym wskazują na bardzo duży potencjał wykorzystania tego typu inwestycji.

Jak się okazuje, pod względem budowy geologicznej Kutno jest położone na obszarze największego obszarowo rejonu geotermalnego w Polsce – Niżu Polskiego, w związku z czym według przeprowadzonego studium wykonalności budowy ciepłowni geotermalnej na terenie miasta jest możliwe ujęcie wód termalnych o temperaturze około 90C przy wydajności otworu około 150 m3/h, a ze względu na zakładaną mineralizację (wynoszącą ok. 10% – 120 g/dm3), można mówić o istnieniu solanki geotermalnej. Na podstawie prognozowanych parametrów proponowane jest wykonanie jednego (z możliwością rozbudowy) dubletu odwiertów geotermalnych.

- R E K L A M A -

Ciepłownia Geotermalna miałaby powstać przy ul. Oporowskiej 10A w sąsiedztwie ECO Kutno, gdzie planowane jest również zlokalizowanie odwiertu produkcyjnego.

Nakłady inwestycyjne wykonania projektu mogą wynosić od 84 mln złotych, a przypadku wykonania dwóch dubletów geotermalnych kształtować się będą na poziomie ok. 128 mln złotych.

- R E K L A M A -

Miasto Kutno reprezentowane przez prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego oraz dostawca ciepła systemowego ECO Kutno Sp. z o.o., reprezentowany przez Pawła Łuczaka podpisały list intencyjny mający na celu dążenie do realizacji projektu budowy ciepłowni geotermalnej, a w tym samym osiągnięcie przez kutnowski system ciepłownicy statusu systemu efektywnego energetycznie, który obejmuje przede wszystkim zmianą wysokości emisji CO2 jako wskaźnika mającego istotny wpływ na ekonomikę przedsięwzięcia ze względu na konieczność zakupu uprawnień do emisji.

Budowa ciepłowni geotermalnej spowoduje zmniejszenie rocznego zużycia węgla o ponad 60% – z poziomu 15 tys. ton (wg danych za 2020 r.) do 5,7 tys. ton, a system ciepłowniczy osiągnie poziom 51,5% energii pochodzącej z OZE. Natomiast w przypadki wykonania dwóch dubletów udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w całkowitym bilansie ciepłą wynosić może do 70%, a zużycie węgla spadnie wówczas o blisko 82% zmniejszając się do poziomu zaledwie 2,6 tys. ton ww. paliwa rocznie.
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: