reklama
  • Krzysztof Ciebiada Sejm

Gmina Krzyżanów: Zakończono drogowe inwestycje za ponad 6 milionów złotych! (ZDJĘCIA)

W ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Gmina Krzyżanów w miesiącu lipcu 2023 roku zakończyła realizację dwóch inwestycji drogowych – informuje wójt gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski.

- R E K L A M A -

Pierwsza z inwestycji dotyczyła zaprojektowania i wykonania modernizacji infrastruktury drogowej na terenie gminy Krzyżanów. Zakres zadania obejmował wykonania konstrukcji jezdni, poboczy i rowów przydrożnych w ramach modernizacji 8 odcinków dróg na terenie gminy Krzyżanów o łącznej długości 13,959 km – t.j.:

Nr odcinkaNr drogiRelacjaDługość (w km)Prognozowany zakres robót
12162EWały – Siemienice6,193remont nawierzchni, zjazdów i bieżące utrzymanie rowów
2102584EKaszewy Kolonia – Kutno1,280remont nawierzchni
3102153EKaszewy Dworne – Kaszewy Tarnowskie0,792remont nawierzchni
4102157EJulianów – Szewce Walentyna1,092remont nawierzchni
5102166EMicin – Łęki Górne1,471remont nawierzchni
6102190EKrzyżanów – Krzyżanówek1,495remont nawierzchni
7102198EMarcinów – Wyręby Siemienickie1,286remont nawierzchni
8102158EWojciechowice Duże0,350remont nawierzchni

Koszt zadania, zgodnie z zawartą umową wyniósł 5.676.224,81 zł (brutto), z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości: 4.745.249,50 złotych.

- R E K L A M A -

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna. Zadanie zrealizowane zostało w okresie od września 2022 roku do lipca 2023 roku.

Druga inwestycja dotyczyła wykonania remontu drogi gminnej 102019E w Julianowie na terenie gminy Krzyżanów o łącznej długości 1230 m. Zakres remontu drogi obejmował ułożenie na całej powierzchni jezdni nakładki z betonu asfaltowego po uprzedniej naprawie jej uszkodzonych fragmentów i odtworzenie pobocza z kruszywa. Wyremontowana doga posiada pas jezdni o szerokości od 5,5 do 6,5 m.

- R E K L A M A -

Koszt zadania wyniósł 458.586, 93 złote (brutto) w tym pozyskane dofinansowanie przez gminę Krzyżanów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 229.293,00 zł.

Tak jak w przypadku zadania pierwszego Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna. Zadanie zrealizowano w okresie maj – lipiec 2023 roku.

(UG Krzyżanów)

Nie przegap: