reklama

Gmina Kutno: Wójt Justyna Jasińska wyróżniła nauczycieli – ZDJĘCIA

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w dniu 19 października 2023 roku, Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, na podstawie § 19 ust.1 Regulaminu wynagradzania nauczycieli, przyznała dyrektorom i nauczycielom szkół podstawowych w Gminie Kutno nagrody. W tym roku wyróżnienie otrzymali następujący nauczyciele:

- R E K L A M A -
 • 1. mgr Beacie Cieślak – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach,
 • 2. mgr Beacie Jurkowskiej – Przybysz – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie,
 • 3. mgr Magdalenie Grabowskiej – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie,
 • 4. mgr Przemysławowi Kubickiemu – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Gołębiewku Nowym,
 • 5. mgr Dorocie Gralak – nauczycielce wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach,
 • 6. mgr Lilli Siedleckiej – nauczycielce wychowania wczesnoszkolnego, muzyki, plastyki i rewalidacji w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach,
 • 7. mgr Annie Michalak – nauczycielce języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie,
 • 8. mgr Beacie Mazur – nauczycielce biologii, informatyki i edukacji dla bezpieczeństwa, w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie,
 • 9. mgr Ewelinie Piłacik – nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej, opiekunce świetlicy, doradcy zawodowemu w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie,
 • 10. mgr Magdalenie Kaczmarek – nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Gołębiewku Nowym,
 • 11. mgr Małgorzacie Russek – nauczycielce matematyki w Szkole Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Gołębiewku Nowym,
 • 12. mgr Ewie Mikołajczyk – nauczycielce języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie,
 • 13. mgr Edycie Rożnowskiej – nauczycielce religii, rewalidacji i języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie,
 • 14. mgr Małgorzacie Woźniak – Kaca – nauczycielce geografii i pedagogowi szkolnemu w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie,

Uroczystość odbyła się w Urzędzie Gminy Kutno, uczestniczyli w niej Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, Przewodniczący Rady Gminy Kutno Dariusz Mroczek, Iwona Kaca – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie, Jolanta Bujalska – Kowalczyk – Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kutnie, Mariusz Kozarski – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kutnie, Robert Witczak – Dyrektor CUW Gminy Kutno, Anna Przytulska – Główna księgowa CUW, Joanna Kowalska – specjalistka ds. administracyjnych CUW.

Kwota nagród w 2023 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Kutno wyniosła 95 740 zł i została przyznana 75 osobom. Kwota nagród dla nauczycieli wyniosła 50 800 zł, w tym nagroda Wójt Gminy Kutno 25 400 zł. Kwota nagród dla pracowników administracji i obsługi wyniosła 44 940 zł.

(Gmina Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: