reklama
reklama
reklama
reklama

„Jestem otwarta na potrzeby mieszkańców”. Wywiad z Wójt Gminy Kutno Justyną Jasińską

„Jestem otwarta na potrzeby mieszkańców” ― mówi Justyna Jasińska, Wójt Gminy Kutno. Zapraszamy do lektury wywiadu podsumowującego mijającą kadencję w Gminie Kutno.

- R E K L A M A -

Dobiega końca pięcioletnia kadencja. Przez ten czas było wiele sukcesów, ale jak wspomina Pani swoje początki w roli wójt gminy Kutno?

To było wyzwanie przejąć zarządzanie urzędem i gminą po moim poprzedniku, który był tam ponad 20 lat. Początki były trudne, jednak szybko rozpoznałam najważniejsze problemy. Już w trakcie kampanii mieszkańcy zgłaszali mi wiele spraw i potrzeb, znałam więc wyzwania jakie przede mną stoją. W budowaniu zespołu i tworzeniu regulacji i organizacji pracy, często od podstaw, pomogło mi doświadczenie zdobyte w samorządzie powiatowym, gdzie zajmowałam kierownicze stanowisko.

- R E K L A M A -

Obecnie stanowimy zespół ludzi dobrze ze sobą współpracujących, którzy wiedzą co mają robić i za co odpowiadają, szybko reagują na potrzeby mieszkańców gminy Kutno. Dobrze jest usłyszeć od naszych mieszkańców, że czują przyjazną atmosferę w urzędzie, również przyjezdni wyrażają pozytywną opinię o nas. Wiem, że różne samorządy z kraju obserwują naszą stronę internetową, inspirują się i korzystają z naszych pomysłów. To bardzo miłe uczucie.

Ostatnie pięć lat to bardzo pracowity i owocny czas w gminie Kutno.

- R E K L A M A -

Tak, to prawda. Mogę stwierdzić, że przez 5 lat doszło do wielu pozytywnych zmian w obszarach życia społecznego mieszkańców. Zmieniliśmy Gminę Kutno z niewidocznego i biernego samorządu na silną, niezależną i aktywną społecznie gminę, która ma własną tożsamość i wizję dalszego rozwoju. Na przestrzeni ostatnich lat podjęliśmy wiele potrzebnych inwestycji we współpracy z lokalną społecznością. Mogę użyć takiego stwierdzenia, że gmina wróciła do mieszkańców i teraz oni mogą decydować o tym, co się dzieje, co ma się dziać i w jakim kierunku gmina ma się rozwijać. Zostało to zapisane w nowej, przyjętej w 2022 roku Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021-2030 .

Jak ważny dla Pani jest kontakt z mieszkańcami?

Najważniejszy, jestem przekonana, że Gmina Kutno w tej kadencji w odczuciu lokalnej społeczności jest gminą dla swoich mieszkańców, gdzie samorząd słucha ich głosu i reaguje na zgłaszane potrzeby.

To dla mnie bardzo ważne, żeby dowiedzieć się, czego mieszkańcy oczekują. Cyklicznie organizowane są zebrania sołeckie i konsultacje społeczne, na których mieszkańcy mogą zgłaszać potrzeby do analizy i realizacji. Z mojej inicjatywy na naszej stronie internetowej funkcjonuje zakładka „Zadaj pytanie Wójt Gminy Kutno”, gdzie mieszkańcy mogą bezpośrednio się do mnie zwrócić. Przeprowadzamy również ankiety, w których mieszkańcy mogli wyrazić swoje opinie dotyczące gminy, a tym samym nadać kierunek rozwoju. Ta wiedza była bezcenna przy tworzeniu strategii rozwoju gminy Kutno.

Co takiego znajduje się w tej strategii?

Określona została misja i wizja Gminy Kutno zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Znalazły się tu między innymi takie cele jak: rozwój infrastruktury, zapewnienia bezpieczeństwa, budowanie tożsamości, integracji społecznej, budowania społeczności obywatelskiej, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona przyrody i środowiska oraz promocja gminy. Jesteśmy na początku realizacji zapisów strategii, a jako jej autor chciałabym wprowadzać ją w życie, aby spełniać nasze wspólne z mieszkańcami oczekiwania względem Gminy Kutno i budować ją taką jakiej potrzebujemy i o jakiej marzymy.

Gmina mocno wspiera lokalną społeczność przy organizowaniu różnych przedsięwzięć

w ich małych ojczyznach.

Oczywiście Gmina Kutno w tej kadencji rozpoczęła współpracę z mieszkańcami w ramach inicjatywy lokalnej i program współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Jest to realizacja mojego programu wyborczego z 2018 roku.

Z roku na rok z tych możliwości wsparcia korzysta coraz więcej mieszkańców i organizacji, realizujących własne pomysły na integrację, czy publikacje materiałów o naszej gminie. Mieszkańcy naszych sołectw realizują również granty poprawiając atrakcyjność miejsca zamieszkania.

Dajemy szansę naszym starszym mieszkańcom tworząc Klub Seniora oraz młodszym, gdyż jesteśmy pionierami w powiecie kutnowskim powołując Młodzieżową Radę Gminy Kutno.

Jako pierwsi wprowadziliśmy KARTĘ MIESZKAŃCA GMINY KUTNO, dzięki której nasi mieszkańcy korzystają m.in. z bezpłatnego transportu publicznego. Warto przy okazji podkreślić, że poprawiliśmy komunikacje na terenie naszej gminy dając możliwość korzystania z transportu mieszkańcom miejscowości dotychczas pozbawionych takiej dostępności np. z Wierzbia, z Podczach, z Florka i Michałowa.

Poruszyła Pani kwestię inwestycji, a tych w ciągu ostatnich pięciu lat było wiele.

Tak, to prawda. W każdym sołectwie podejmowane były działania inwestycyjne, ze szczególnym naciskiem na poprawę infrastruktury drogowej, których w tej kadencji wybudowaliśmy ok. 10 km, a obecnie jesteśmy w trakcie realizacji zadań budowy kolejnych dróg o długości blisko 12 km. Działania te mają na celu podniesienie standardów życia, ze szczególnym naciskiem na zwiększenie bezpieczeństwa. Budujemy sieci wodno–kanalizacyjne, przeprowadzamy remonty i termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, powstają place zabaw, strefy wypoczynku i aktywności sportowej.

Zakończona została inwestycja rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku oraz gruntowny remont budynku po byłej przychodni przy ul. Krośniewickiej. Podejmowaliśmy również działania na terenach popegeerowskich, które przez lata były zapomniane i nie widziały żadnej inwestycji. W Lesznie za 2 mln, a w Głogowcu za ponad 1,7 mln przebudowujemy kanalizację, w obu miejscowościach powstały duże place zabaw.

Podnieśliśmy także standard wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie, a trzy z nich OSP KSRG Komadzyn, OSP Leszczynek i OSP Wierzbie pozyskały nowe wozy bojowe.

Jako pierwsi utworzyliśmy Klubik Dziecięcy dla dzieci od 1 do 3 lat, a budynki szkół poddane zostały termomodernizacji. Pozyskałam również kwotę 8,5 mln zł na budowę sali gimnastycznej przy szkole we Wroczynach.

Dużo działo się także przy okazji wydarzeń kulturalnych.

Staramy się sprostać oczekiwaniom wszystkich mieszkańców gminy. W trakcie rozmów, czy we wspomnianej ankiecie było wiele wskazań na potrzebę integracji społeczności gminnej, poprzez organizację wydarzeń rodzinnych, kulturalnych, sportowych czy historycznych.

Największym zainteresowaniem cieszy się Święto Dziękczynienia organizowane co roku w innym sołectwie. Popularne jest również czerwcowe Święto Rodziny oraz Odyseja Napoleońska i Złota Leszczyna odbywające się w Leszczynku w Centrum Kultury Gminy Kutno.

Jakich inwestycji i przedsięwzięć mogą spodziewać się mieszkańcy gminy Kutno w 2024 roku?

Gmina Kutno wchodzi w 2024 rok z rekordowym budżetem w łącznej wysokości 73 689 265,00 zł, To jest wyjątkowy rok, skumulowało się bardzo dużo inwestycji, których kwota opiewa na blisko 23 mln złotych. To optymistyczne wiadomości dla naszych mieszkańców.

Wśród największych zadań są między innymi rozbudowa, przebudowa i remonty dróg gminnych Gołębiew Nowy – Kuczków – Żurawieniec na kwotę blisko 8 mln złotych, pierwszy etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Gołębiewek Nowy i Gołębiewek Stary za blisko 7 mln złotych, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przepompowni strefowej na sieci wodociągowej w Głogowcu na kwotę 1,7 mln złotych, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieraków za blisko 2 mln złotych, czy budowa chodnika wzdłuż drogi w miejscowościach Florek, Michałów i Głogowiec w kwocie 3,5 mln złotych. Trwa również remont świetlicy OSP w Gołębiewku Nowym za blisko 1,5 mln złotych , która wkrótce zyska nowy wygląd.

Mimo, że ta kadencja obfitowała w mnóstwo sukcesów, pojawiły się dla Pani trudne momenty. Z czym było sobie najtrudniej poradzić?

Kandydując na urząd wójta zobowiązałam się oddać gminę mieszkańcom, co uczyniłam. Niestety zaufanie, którym obdarzyłam niektórych współpracowników nie przełożyło się na ich merytoryczną pracę. Napotkałam na szereg nieprawidłowości i zaniedbań, których nie spodziewałam się, a rozwiązanie ich zajmuje mi wciąż dużo czasu i energii. Ponadto w trakcie tej kadencji osobiście zostałam dotknięta zmasowanym hejtem wynikającym tylko ze złych i niepotrzebnych emocji.

Mimo tych trudności moja determinacja i obietnice złożone mieszkańcom 5 lat temu oraz codzienna praca na rzecz ich realizacji sprawiają, że z optymizmem patrzę w przyszłość. Moja siła wynika również z faktu, że obecnie posiadam merytoryczny i sprawnie działający zespół współpracowników.

Zdobyte doświadczenie i rozumienie potrzeb mieszkańców, często różnych, a z drugiej strony umiejętność słuchania i wykonana praca oraz otwartość na wszystkich mieszkańców pokazują, że potrafię łączyć i budować dla wspólnego dobra jakim jest Gmina Kutno.

(Gmina Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: