reklama
reklama

Kolejne duże inwestycje w SOSW nr 1 w Kutnie

Starosta Kutnowski Daniel Kowalik wraz z Wicestarostą Magdaleną Krupińską-Kotulską podpisali umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020.

Podpisano umowy o dofinansowanie projektów na:

1) „Kreatywną Przystań – wsparcie uczniów i nauczycieli” – wartość całego projektu 455 358,36 zł, w tym 387 054,60 zł dofinansowanie ze środków europejskich, 22 767,92 zł dotacji celowej; 45 535,84 zł wkładu własnego.
Celem projektu jest zwiększenie przez 30 uczniów oraz 9 nauczycieli kształcenia zawodowego jakości kształcenia, kompetencji wpływających na wzrost konkurencyjności na rynku pracy.

- R E K L A M A -

W ramach projektu zaplanowano zadania:

  • Utworzenie i doposażenie pracowni zawodowej dla kierunku kucharz
  • Utworzenie Punktu Informacji Kariery wraz z wsparciem dla uczniów BSS
  • Dodatkowe zajęcia zawodowe dla uczniów BSS
  • Doskonalenie nauczycieli z BB z zakresu szkoleń/kursów zawodowych

2) „Mała manufaktura – wsparcie uczniów i nauczycieli” – łączna wartość projektu 454 820,90 zł, w tym 386 597,76 zł dofinansowania ze środków europejskich, 22 741,05 zł dotacji celowej, 45 482,09 zł wkładu własnego.
Celem tego projektu jest zwiększenie przez 20 uczniów kształcących się w zakresie rękodzieła i gospodarstwa domowego oraz 8 nauczycieli jakości kształcenia zawodowego, kompetencji wpływających na wzrost konkurencyjności na rynku pracy.

- R E K L A M A -

W ramach projektu zaplanowano realizację zadań:

  • Utworzenie i doposażenie pracowni rękodzieła w SPP
  • Doskonalenie nauczycieli z SPP z zakresu szkoleń/kursów zawodowych
  • Utworzenie i doposażenie pracowni gospodarstwa domowego
  • Dodatkowe zajęcia dla uczniów w zakresie gospodarstwa domowego i rękodzieła w SPP
  • Wsparcie uczniów w zakresie doradztwa zawodowego

Termin wykonania ww. projektów przewidziany jest na III kwartał 2022 roku.

(Źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie)- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: