reklama

Kondolencje

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Cezarego Humańskiego
Naczelnika Miasta Kutna,
pierwszego Prezydenta Miasta Kutna,
Wicewojewodę Płockiego,
długoletniego Przewodniczącego
Klubu Biznesmenów i Menedżerów w Kutnie.
Żegnamy doświadczonego włodarza miasta
i zasłużonego rodzimego przedsiębiorcę.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu

składają

Zbigniew Burzyński
Prezydent Miasta Kutna

Mariusz Sikora
Przewodniczący Rady Miasta Kutna

Zbigniew Wdowiak
Zastępca Prezydenta Miasta

Jacek Boczkaja
Zastępca Prezydenta Miasta

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: