Koniec z darmowym parkowaniem. Do Kutna wraca Strefa Płatnego Parkowania

Już niebawem w centrum Kutna nie będzie można parkować za darmo. Wszystko za sprawą ponownego uruchomienia Strefy Płatnego Parkowania w naszym mieście. Poznaliśmy szczegóły dotyczące ulic objętych SPP, a także kwot, jakie będzie trzeba zapłacić.

- poniżej dalsza część artykułu -

Funkcjonowanie w wielu miastach, w tym miastach wielkości Kutna, dobrze zorganizowanej Strefy Płatnego Parkowania, potwierdziło odczuwalny, rzeczywisty pozytywny jej wpływ na poprawę sprawności całego sytemu komunikacyjnego i bezpieczeństwa ruchu – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, nad którą na najbliższej sesji (22.06) głosować będą radni.

Strefa Płatnego Parkowania będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00. W skład strefy płatnego parkowania wchodzić będą następujące ulice, odcinki ulic i place:

- poniżej dalsza część artykułu -

1) ul. Narutowicza (od ul. Sienkiewicza do Ronda Solidarności;
2) ul. Kilińskiego (cała);
3) ul. Teatralna (cała);
4) ul. Miła (cała);
5) Pl. Wolności (wschodnia, południowa i zachodnia pierzeja placu);
6) ul. Zamenhofa (cała);
7) Pl. Piłsudskiego (wschodnia pierzeja);
8) ul. Joselewicza (cała);
9) ul. Sienkiewicza (od ul. Słowackiego do ul. Podrzecznej)

Opłaty za postój pojazdu samochodowego w Strefie wynosić będą:

1) za pierwsze 20 minut – 0,50 zł;
2) za pierwszą godzinę – 2,00 zł;
3) za drugą godzinę – 2,50 zł;
4) za trzecią godzinę – 2,50 zł;
5) za czwartą i każdą następną godzinę – 2,00 zł;
6) miesięczny identyfikator mieszkańca z obszaru Strefy – 30,00 zł;
7) miesięczny identyfikator przedsiębiorcy z obszaru Strefy – 100,00 zł;
8) miesięczny identyfikator ogólnodostępny – 200,00 zł

- poniżej dalsza część artykułu -

Za parkowania w Strefie bez uiszczonej opłaty za postój lub przekroczenie limitu czasu postoju wskazanego na bilecie parkingowym (lub w systemie płatności mobilnych) pobiera się następujące opłaty dodatkowe:

1) w terminie 3 kolejnych dni po dniu wystawienia wezwania w wysokości 30,00 zł;
2) wniesionej po 3 dniu od dnia wystawienia wezwania – 150 zł.

Jak władze miasta uzasadniają decyzję związaną ze Strefą Płatnego Parkowania?

- poniżej dalsza część artykułu -

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały dot. SPP, „polityka parkingowa ma bezpośredni i znaczący wpływ na życie mieszkańców miasta. W szczególności dostępność do miejsc parkingowych zarówno wzdłuż krawężników, jak i wydzielonych, jest przedmiotem dużej troski mieszkańców, właścicieli sklepów oraz zakładów usługowych i ich klientów. Wdrożenie, utrzymywanie oraz wprowadzanie wszelkich zmian systemu płatnego parkowania, pomimo wstępnego napotykania na rozmaite bariery okazało się sprawdzonym w praktyce wielu już miast efektywnym systemowym sposobem rozwiązania problematyki parkowania. Zapewnienie możliwości alternatywnego parkowania długoczasowego na miejskich płatnych lub wolnych od opłat parkingach buforowych (np. parkingi przy ul. Podrzecznej), powoduje oczekiwaną zmianę zachowań komunikacyjnych i poprawę warunków dla parkowania krótkoczasowego (rotację wykorzystania miejsc parkowania w SPP ).”

I dalej: „Funkcjonowanie w wielu miastach, w tym miastach wielkości Kutna, dobrze zorganizowanej Strefy Płatnego Parkowania, potwierdziło odczuwalny, rzeczywisty pozytywny jej wpływ na poprawę sprawności całego sytemu komunikacyjnego i bezpieczeństwa ruchu”.

Skutecznym systemowym dla Kutna rozwiązaniem problematyki parkingowej w centrum jest utrzymanie funkcjonowania sprawnej organizacyjnie Strefy Płatnego Parkowania z systemem szczelnego poboru opłat przy pomocy parkomatów oraz dodatkową wysoce wygodną dla kierowców opcją umożliwienia regulowania opłat przy pomocy telefonów komórkowych i prowadzenia sprawnej kontroli uiszczania opłat – czytamy w projekcie.

Będą abonamenty na krytym parkingu

Niedawno na łamach Panoramy informowaliśmy o pomyśle radnych Tomasza Rędzikowskiego Roberta Feliniaka dot. wprowadzenia abonamentów dla mieszkańców na krytym parkingu. Ten od momentu wprowadzenia opłat stoi praktycznie cały czas pusty.

 W chwili obecnej widok opustoszałego niemalże parkingu sprawia przykre wrażenie. Okazuje się, że okazjonalne i chwilowe parkowanie nie zapewnia pożądanego obłożenia – uważają radni.

Jak mówią Rędzikowski i Feliniak, „z odbywanych rozmów z mieszkańcami wynika, iż istnieje zapotrzebowanie społeczne ze strony zmotoryzowanych i nieposiadających garażu na parkowanie pod dachem ze stałą, zryczałtowaną i konkurencyjną w stosunku do biletowanych cen opłatą”.

Ich zdaniem, dzięki temu można spodziewać się również wyższych wpływów z funkcjonowania parkingu. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zwłaszcza centralnej części naszego miasta, zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia tego rozwiązania – napisali do prezydenta radni.

Prezydent podjął decyzję. Będą abonamenty. Po ile?

Władze Kutna przychyliły się do wniosku rajców i jak poinformował w piśmie wiceprezydent Jacek Boczkaja, wprowadzona zostanie możliwość parkowania dla 30 pojazdów na podstawie wykupienia ogólnodostępnego, miesięcznego abonamentu.

Drugiego czerwca w Biuletynie Informacji Publicznej UM Kutno pojawiło się rozporządzenie dotyczące zmian w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z parkingów miejskich w Kutnie.

Jak się okazuje, wykupienie miesięcznego abonamentu na krytym parkingu pod płytą Placu Wolności, kosztować będzie 300 złotych. Zarządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. •reklama

Ostatnio dodane:

reklama

reklamaopen