reklama

Leczenie uzależnień – prywatnie czy na NFZ? Wady i zalety

W Polsce dobrowolne leczenie uzależnień odbywa się dwoma metodami. Pierwsza z nich to możliwość skorzystania z bezpłatnej opieki, czyli refundowanej przez NFZ. Druga opcja to skorzystanie z oferty prywatnych ośrodków. Warto zatem poznać wady i zalety obu tych rozwiązań i zdecydować, która opcja jest korzystniejsza.

- R E K L A M A -

Czym różnią się ośrodki leczenia uzależnień prywatne od tych na NFZ?

Osoby, które zmagają się z uzależnieniem, mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Leczenie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Chcąc podjąć terapię ambulatoryjną, wystarczy uzgodnić termin (można to zrobić osobiście lub telefonicznie), posiadać dowód tożsamości oraz podpisać zgodę na leczenie. Co ważne, stawiając się w ustalonym czasie, należy być trzeźwym. Niewątpliwie najskuteczniejszą metodą walki z alkoholizmem jest terapia stacjonarna w całodobowym ośrodku. Tutaj konieczne jest skierowanie, można je uzyskać od lekarza pierwszego kontaktu, internisty lub psychiatry. Jest ono ważne przez 14 dni od daty wystawienia. Leczenie uzależnienia, które jest refundowane przez NFZ, obejmuje zarówno osoby ubezpieczone, jak i nieubezpieczone. Stąd też każda osoba ma możliwość podjęcia walki ze swoim nałogiem, nawet jeśli nie opłaca składek zdrowotnych.

Leczenie w prywatnym ośrodku wiąże się z kosztami. Jednak tutaj pomoc ukierunkowana jest bardziej indywidualnie. Terapeuci koncentrują się na danym pacjencie. W takich placówkach specjalistyczna pomoc polega nie tylko na wyjściu z nałogu, ale także skupia się na źródłach uzależnienia. To bardzo ważne, ponieważ te aspekty często są traumatyczne i wymagają odpowiedniego przepracowania z terapeutą. Leczenie w prywatnym ośrodku odbywa się etapowo, dzięki czemu osoba uzależniona może zrozumieć mechanizm uzależnienia, jego źródła oraz sposoby radzenia sobie z przeciwnościami. 

- R E K L A M A -

Jakie są wady i zalety obu opcji?

Leczenie uzależnienia zarówno w prywatnym ośrodku, jak i na NFZ ma swoje wady i zalety.

Do zalet terapii podjętej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia można zaliczyć:

- R E K L A M A -
 • brak kosztów leczenia,
 • leczenie mogą podjąć także osoby nieubezpieczone;
 • z bezpłatnego leczenia mogą także skorzystać osoby współuzależnione (współmałżonek oraz dzieci);
 • zgłaszając się do poradni, osoba uzależniona nie musi mieć skierowania.

Z kolei wśród wad można wymienić:

 • długi termin oczekiwania, co w przypadku alkoholizmu jest niebezpieczne, ponieważ choroba postępuje;
 • ustalone schematy, według których leczeni są pacjenci;
 • brak indywidualnego podejścia;
 • niższy standard ośrodków;
 • pobyt na oddziale wiąże się z obowiązkowym skierowaniem; 
 • ograniczona oferta terapeutyczna. 

Swoje wady i zalety mają także prywatne ośrodki leczenia alkoholizmu. Niewątpliwie do zalet można zaliczyć:

 • krótki czas oczekiwania na przyjęcie do ośrodka – najczęściej podjęcie terapii jest możliwe z dnia na dzień;
 • indywidualne podejście do każdego pacjenta;
 • wyższy standard i komfort pobytu;
 • lokalizacja ośrodków – najczęściej mieszczą się one z dala od zgiełku miasta, pośród terenów zielonych;
 • większa liczba specjalistów;
 • bogata oferta terapeutyczna;
 • zaangażowanie specjalistów w pomoc osobie uzależnionej;
 • kompleksowa opieka medyczna, w tym łagodzenie skutków odstawiennych;
 • wzmacnianie motywacji;
 • bogata oferta zajęć dodatkowych;
 • dokładne przepracowanie problemu uzależnienia, wraz z jego źródłem oraz poznanie technik radzenia sobie ze słabościami;
 • leczenie jest w pełni dostosowane do stopnia zaawansowania choroby;
 • osoby współuzależnione również mają możliwość podjęcia specjalistycznej terapii.

Jedyną wadą prywatnych ośrodków leczenia uzależnień jest to, że pobyt w nich jest odpłatny. 

Co będzie korzystniejsze dla osoby uzależnionej?

Patrząc na powyższe zestawienie wad i zalet obu możliwości, z łatwością można wywnioskować, że korzystniejszą opcją jest terapia w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień, takim jak np. https://www.freedom-24.pl/. Oczywiście powodzenie terapii w dużej mierze zależy od samego pacjenta. Niemniej jednak specjalistyczna pomoc, indywidualne podejście, dogłębne przepracowanie problemu uzależnienia czy poznanie metod i technik radzenia sobie z chwilami kryzysu, znacząco wpłyną na cały proces powrotu do normalnego życia w abstynencji oraz utrzymanie tego stanu. 

Nie ulega wątpliwości, że najskuteczniejszą metodą leczenia alkoholizmu jest pobyt w ośrodku zamkniętym. Warto zatem zdecydować się na prywatne placówki, które dysponują bogatą ofertą terapeutyczną. To również specjalistyczna pomoc, ukierunkowana na indywidualne potrzeby pacjenta.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: