Michał Łucki składa interpelacje w sprawie osiedla Matejki. „Dziękuję za ogromne zaufanie”

Radny Michał Łucki interweniuje w sprawie osiedla Matejki. Ostatnio pisaliśmy o nerwach mieszkańców w związku z placem zabaw, który został zlokalizowany tuż obok śmietników. O sprawie szerzej pisaliśmy tutaj: Wielkie nerwy na Matejki. Mieszkańcy są zbulwersowani osiedlową inwestycją

W imieniu mieszkańców ulicy Matejki w Kutnie, którzy proszą o pomoc, wnioskuję o podjęcie działań mających na celu zmodernizowanie istniejącego już tam placu zabaw – napisał do władz miasta radny Michał Łucki.

Zdaniem radnego należy między innymi pozbyć się gruzu oraz kamieni, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci bawiących się na placu; wysypać piasek, aby podłoże było bezpieczne podczas zabawy; zmienić lokalizację kontenerów na śmieci, gdyż znajdują się zbyt blisko placu zabaw i unosi się z niego okropny zapach; powiększyć plac zabaw, ponieważ korzystają z niego nie tylko dzieci z pobliskich bloków, ale również dzieci z kamienic i domków jednorodzinnych; uatrakcyjnić plac zabaw poprzez dostawienie elementów czy nowych zabawek;

Plac zabaw jest bardzo znaczącym miejscem rekreacyjnym dla mieszkańców ul. Matejki, dlatego też ważna jest modernizacja tego terenu, aby mogła zaspokoić potrzeby najmłodszych mieszkańców i ich rodziców – argumentuje w interpelacji M. Łucki.

To jednak niejedyna interpelacja radnego Prawa i Sprawiedliwości dotycząca terenu na Matejki. Interweniuje on bowiem także w sprawie zagospodarowania pasa zieleni od strony parkingu.

W wyniku rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami ww. ulicy, wnioskuję o zagospodarowanie zielonego terenu, które wiąże się ze ścięciem trawy, zamontowaniem ławeczek wraz z koszami na śmieci oraz zasadzeniem drzew wzdłuż pasa zieleni, które będą chroniły przez hałasem oraz oczyszczały powietrze – uważa M. Łucki.

Interpelacje, które zostały złożone w sprawie Matejki, jak mówi Łucki, wynikały z faktu, iż mieszkańcy zgłosili się do niego z prośbą o pomoc i wsparcie w rozwiązaniu problemu, który ich dotyczy.

Mam głęboką nadzieję, że Pan Prezydent w porozumieniu z dyrektorem TBS pozytywnie rozpatrzą zgłoszone przeze mnie interpelacje, tym samym pomogą mieszkańcom uporać się z tak bardzo niekomfortowym dla nich problemem – komentuje Łucki.

Jak mówi, chciałby także podziękować wszystkim mieszkańcom, „za tak ogromne zaufanie, którym obdarzyli jego osobę oraz za fakt, iż może reprezentować ich społeczność, wspierać w trudnych sytuacjach”.

Nie przegap: