reklama

Polski Ład: Półmetek realizacji inwestycji drogowych w gminie Krzyżanów [FOTO]

Gmina Krzyżanów informuje o inwestycjach drogowych realizowanych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dzięki temu wyremontowanych zostanie wiele dróg.

- R E K L A M A -

W ramach pozyskanego przez Wójta Gminy Krzyżanów Tomasza Jakubowskiego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Gmina Krzyżanów zrealizowała połowę przewidzianego do wykonania zakresu rzeczowego modernizacji infrastruktury drogowej na ternie gminy obejmującego remont nawierzchni drogi Nr 2162E o długości 6,193 km relacji Wały – Siemienice.

Wyremontowana droga jest drogą powiatową, którą gmina przejęła w użyczenie od powiatu kutnowskiego celem możliwości zrealizowania inwestycji. Szczegółowy zakres obejmował wykonanie remontu jezdni, poboczy i rowów przydrożnych. Koszt tego fragmentu zadania wyniósł 2.554.301,16 zł, a wykonawcą zdania była Spółka: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna.

- R E K L A M A -

W ramach tego samego zadania wykonany zostanie jeszcze remont nawierzchni pozostałych siedmiu – o łącznej długości 7,766 km, następujących odcinków dróg gminnych:

Nr odcinkaNr drogiRelacjaDługość (w km)Zakres robót

1102584EKaszewy Kolonia – Kutno1,280remont nawierzchni
2102153EKaszewy Dworne – Kaszewy Tarnowskie0,792remont nawierzchni
3102157EJulianów – Szewce Walentyna1,092remont nawierzchni
4102166EMicin – Łęki Górne1,471remont nawierzchni
5102190EKrzyżanów – Krzyżanówek1,495remont nawierzchni
6102198EMarcinów – Wyręby Siemienickie1,286remont nawierzchni
7102158EWojciechowice Duże0,350remont nawierzchni

Całkowity koszt zadania, zgodnie z zawartą umową wynosi 5.676.224,81 zł (w tym dofinansowanie: 4.745.249,50 zł), a zadanie będzie zrealizowane do końca października 2023 roku.

(Gmina Krzyżanów)
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: