REKLAMA
środa, 10, sierpień 2022
REKLAMA

Prokuratura oskarża po śmierci 30-latka. Sześciu policjantów z zarzutami, jednemu z nich grozi dożywocie

Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała do Sądu Okręgowego w Łodzi akt oskarżenia przeciwko byłym funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Piątku. Najpoważniejsze zarzuty sformułowane zostały w stosunku do 34 – letniego mężczyzny. Oskarżony został o popełnienie 20 czynów. Wszystkie one, dotyczą przekroczenia uprawnień i innych przestępstw, a zwłaszcza spowodowania podczas interwencji podejmowanej w kwietniu 2021 roku u 30 – letniego pokrzywdzonego obrażeń ciała, których następstwem była śmierć. Na ławie oskarżonych zasiądzie także 5 innych byłych funkcjonariuszy Policji, w tym także ówczesny Komendant KP w Piątku. 34 – latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności, natomiast pozostałym oskarżonym kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5.

poniżej dalsza część artykułu

Akt oskarżenia w tej sprawie to efekt ustaleń poczynionych w śledztwie prowadzonym we współpracy z Biurem Spraw Wewnętrznych KGP, które wszczęte zostało na kanwie zdarzeń, do jakich doszło w kwietniu 2021 roku w Piątku.

W dniu 3 kwietnia 2021 roku przy leśnej drodze w jednej z pobliskich miejscowości odnalezione zostało ciało 30 – letniego mężczyzny. Jak ustalono, w stosunku do niego w przeddzień podejmowana była przez ówczesnego funkcjonariusza KP w Piątku – oskarżonego 34 – latka – i towarzyszącą mu, również objętą aktem oskarżenia 36 – letnią byłą policjantkę, interwencja domowa, w następstwie zgłoszenia ze strony matki pokrzywdzonego. Dowody wskazują, że w jej przebiegu oskarżony przekraczając swoje uprawnienia stosował wobec młodego mężczyzny przemoc fizyczną, kopiąc w okolicę tułowia, co doprowadziło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci złamania żeber, pęknięcia śledziony i krwiaka jamy otrzewnej, których następstwem była śmierć. Wchodząca w skład patrolu policjantka, nie dopełniając obowiązków, nie podjęła działań, które zapobiegłyby agresji. Następnie, 30 – latek został umieszczony, wbrew swojej woli, w radiowozie przewieziony i pozostawiony w lesie w jednej z pobliskich miejscowości.

poniżej dalsza część artykułu

W związku z tym zdarzeniem interweniujący policjant w śledztwie usłyszał zarzuty, dotyczące przekroczenia uprawnień, bezprawnego pozbawienia wolności i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, następstwem którego była śmierć. Będzie odpowiadał także za spowodowanie obrażeń ciała u brata 30 – latka, który był obecny podczas podejmowanej interwencji. Po zatrzymaniu, na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany.

Natomiast, wchodząca w skład patrolu policjantka podejrzana jest o niedopełnienie obowiązków, bezprawne pozbawienie wolności, narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, poświadczenie nieprawdy w notatniku służbowym co do przebiegu prowadzonej interwencji i poplecznictwo.

poniżej dalsza część artykułu

Po zatrzymaniu funkcjonariuszy podejmujących interwencję w dniu 2 kwietnia ubiegłego roku do organów ścigania zaczęły dopływać informacje, wskazujące na to, że także we wcześniejszym okresie ze strony oskarżonego, a także innych funkcjonariuszy KP w Piątku dochodziło do stosowania przemocy i wywożenia policyjnym radiowozem poza teren miasta. Znaczna cześć z tych sygnałów znalazła potwierdzenie.

Zebrane w śledztwie dowody dały podstawę do ujęcia w zarzutach 19 innych tego typu zdarzeń, przy czym 11 z nich łączyło się z bezprawnym pozbawieniem wolności osób, co do których podejmowane były interwencje, co polegało właśnie na umieszczaniu wbrew woli w radiowozie i pozostawieniu w pobliskich miejscowościach. Do nieprawidłowości dochodziło podczas interwencji domowych, a także podejmowanych m.in. w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecaniem, drobną kradzieżą z jednego z miejscowych dyskontów, nielegalnym połowem ryb, nierespektowaniem obostrzeń związanych z pandemią, Niejednokrotnie podczas tychże interwencji stosowana była przemoc fizyczna, której skutkiem były obrażenia ciała. Do nieprawidłowości dochodziło sporadycznie w latach 2017 – 2018, natomiast większość z nich miała miejsce począwszy od letnich miesięcy 2019 roku. Interwencje takie bądź nie były dokumentowane, bądź też w dokumentacji nie wskazywano żadnych nieprawidłowości.

Co do zdarzeń objętych aktem oskarżenia nie wpływały do kwietnia ubiegłego roku doniesienia.

W stosunku do 34 – latka sformułowano zarzuty popełnienia czynów na szkodę 20 osób, towarzysząca mu podczas interwencji ówczesna policjantka oskarżona została o 2 czyny. Każdy z nich wyczerpuje znamiona kilku przestępstw. Aktem oskarżenia objęci zostali także czterej inni byli funkcjonariusze Komisariatu Policji w Piątku, w tym ówczesny Komendant. Adekwatnie od ustaleń zarzucono im popełnienie przestępstw na szkodę od 2 do 5 osób.

Żaden z oskarżonych w śledztwie nie przyznał się do stawianych zarzutów.

(Źródło: Prokuratura Okręgowa w Łodzi)

reklama

Warto przeczytać:

reklama