reklama
reklama
reklama
reklama

Rekordowe pieniądze na inwestycje w mieście, budżet na 2022 rok przyjęty. Co jest w planach?

Radni Rady Miasta w Kutnie uchwalili budżet na 2022 rok. 13 radnych opowiedziało się za uchwałą budżetową, a siedmiu zagłosowało przeciw.

– Analizując ten projekt braliśmy pod uwagę różne czynniki. Dochody bieżące naszego miasta znów zmniejszyły się w związku z reformami podatkowymi. Planowanie budżetu jest trudne, jeśli poziom inflacji w Polsce ciągle wzrasta. Zauważamy wzrost wydatków inwestycyjnych, które są wyższe prawie dwukrotnie. Budżet miasta Kutna na 2022 rok zabezpiecza najważniejsze potrzeby mieszkańców. Uważamy, że ten budżet przyniesie wiele dobrych rozwiązań i wpłynie na pozytywny rozwój miasta – tłumaczył Grzegorz Chojnacki, przewodniczący klubu radnych Porozumienie Dla Kutna.

- R E K L A M A -

Według założeń budżet miasta Kutno na 2022 rok jest na poziomie ponad 248 000 000 złotych zarówno jeśli chodzi o dochody jak i wydatki. Warto zwrócić uwagę na fakt, że znacząco wzrośnie kwota przeznaczona na inwestycje. W porównaniu do 2021 roku została ona niemalże podwojona. Budżet na ten rok zakładał je na poziomie około 16 000 000 złotych, w przyszłym roku będzie to około 30 000 000 złotych.

– Wśród największych inwestycji należy wymienić: dokończenie odbudowy Pałacu Saskiego, ekologiczną wymianę oświetlenia ulicznego na terenie całego miasta, rozpoczęcie budowy infrastruktury turystyczno–rekreacyjnej i sportowej w ramach „Zielonej Osi Miasta”, przebudowę i modernizację dróg, chodników i parkingów oraz utworzenie miniparków – wylicza Zbigniew Burzyński, prezydent Kutna.

- R E K L A M A -

Jeśli chodzi o wydatki bieżące, to Kutno w przyszłym roku najwięcej wyda na oświatę i wychowanie będzie to ponad 68 500 000 zł, co daje prawie 30 procent ogólnych wydatków.

Ponad 52 000 000 złotych przeznaczone będą na pomoc społeczną i wsparcie rodzin. 40 000 000 zł pochłoną zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

- R E K L A M A -

Warto zaznaczyć, że w przyszłym roku samorządy nie będą obsługiwać programu „Rodzina 500 +” dlatego zarówno dochody jak i wydatki miasta zmniejszą się o ponad 22 000 000 złotych. Dodatkowo w wyniku reform podatkowych wprowadzanych przez rząd, miasto straci w dochodach własnych prawie 4 miliony złotych dochodów z podatku PIT.

(Źródło: UM Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: