Sołectwa z gminy Dąbrowice dostaną pieniądze. Będą ciekawe inwestycje

- poniżej dalsza część artykułu -

Dzięki inicjatywie Wójta Gminy Dąbrowice – Doroty Dąbrowskiej, Rad Sołeckich, Sołtysów, oraz samych mieszkańców Zarząd Województwa Łódzkiego, uchwałą nr XXXII/437/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. przyznał Gminie Dąbrowice dotację celową przeznaczoną na zadania własne gminy w zakresie realizacji projektu finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 50 000,00 po 10 000,00 zł dla każdego sołectwa.

- poniżej dalsza część artykułu -

W tym roku udało się pozyskać środki finansowe dla 5 solectw

– sołectwa Liliopol na realizację projektu pn. „Wymiana starego krzyża na nowy” ;
– sołectwa Dąbrowice II na realizację projektu pn. „Rajska fontanna”;
– sołectwa Augustopol na realizację projektu pn. ,, Budowa boiska”;
– sołectwa Baby na realizacje projektu pn. ,,Stawiamy na Bezpieczeństwo”;
– sołectwa Ostrówki na realizację projektu pn. ,,Wiejska Kawiarenka”.

- poniżej dalsza część artykułu -

Realizacja ww. zadań odbędzie się w terminie od 01.07.2021 r. Do 15.11.2021 r.
reklama

Ostatnio dodane:

reklama

reklamaopen