REKLAMA
środa, 18, maj 2022
REKLAMA

Spotkały się Komisja Bezpieczeństwa i Zespół Zarządzania Kryzysowego. Jaki był powód? (ZDJECIA)

poniżej dalsza część artykułu

Dziś w Starostwie Powiatowym w Kutnie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Co było powodem spotkania?

Na spotkaniu w ramach przygotowań do „Akcji Zima 2021/2022” poruszono tematy m. in. usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych, stan bezpieczeństwa pożarowego w związku z sezonem grzewczym, a także omówiono sprawy dotyczące pomocy bezdomnym i potrzebującym.

poniżej dalsza część artykułu

Następnie Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie wraz z Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej – Oficerem Prasowym przeanalizowali przebieg akcji oraz podsumowali działania prowadzone przez służby, inspekcje i straże w związku z zabezpieczeniem dzieci i młodzieży podczas wypadku samochodowego w gminie Strzelce.

Dyrektor Powiatowej Stacji Inspektoratu Sanitarnego w Kutnie omówiła i podsumowała sytuację sanitarno-epidemiologiczną w powiecie za III kwartały 2021 roku.

poniżej dalsza część artykułu

Na koniec Dowódca 92. Batalionu Lekkiej Piechoty w Kutnie przedstawił prezentację multimedialną, omówił zadania Wojsk Obrony Terytorialnej oraz możliwości współpracy z WOT na terenie powiatu kutnowskiego.

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

poniżej dalsza część artykułu

– Starosta Kutnowski Daniel Kowalik

– Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej – Oficer Prasowy

– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

– Komendant Powiatowy Policji w Kutnie

– Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kutnie

– Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie

– Dyrektor Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Kutnie

– Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

– Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami i Transportu Urzędu Miasta Kutno

– Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Transportu Urzędu Miasta Kutno

– Dowódca 92. Batalionu Lekkiej Piechoty w Kutnie

– Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kutnie

– Pracownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kutnie

źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie


reklama

Warto przeczytać:

reklama