reklama

UM Kutno wyjaśnia zmiany w przetargu na Zieloną Oś Miasta

Dziś rano informowaliśmy o kontrowersjach związanych z ogłoszeniem przetargu na Zieloną Oś Miasta i zmianach dotyczących nawierzchni ścieżki rowerowej. Urząd Miasta Kutno wyjaśnia podjęcie takiej decyzji.

Według informacji uzyskanych od kutnowskiego magistratu, zmiany w projekcie pt. „Zielona Oś Miasta – rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni” wynikały z konieczności minimalizacji kosztów.

- R E K L A M A -

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego na to zadanie wpłynęła jedna oferta prawie 3-krotnie przewyższająca środki zabezpieczone przez Miasto. Po analizie zakresu zadania podjęta została decyzja o zamianie asfaltowej ścieżki rowerowej na wykonaną z kostki betonowej. Przy realizacji ścieżki z masy asfaltowej na terenach położonych bezpośrednio przy rzece i na wałach, duże koszty generowane są przez konieczność budowy dróg technicznych dla sprzętu ciężkiego takiego jak: walec czy rozkładarka masy asfaltowej. W przypadku zastosowania kostki betonowej liczymy na mniejsze koszty budowy dróg technicznych, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w złożonych ofertach – komentuje biuro prasowe UM Kutno.

Jak informuje UM Kutno, rezygnacja z realizacji części zakresu zadania unijnego jest równoznaczna z proporcjonalnym zmniejszeniem dofinansowania na to zadanie. Ponadto niezrealizowana część zadania traci dofinansowanie i może być wykonana tylko ze środków własnych Miasta Kutna.

- R E K L A M A -

Inne rozwiązania będą analizowane w przypadku nierozstrzygnięcia ogłoszonego postępowania przetargowego – dodaje biuro prasowe UM Kutno.

Kostka zamiast asfaltu. Nowy przetarg na Zieloną Oś pod ostrzałem internautów

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: