Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Kupowanie jakiejkolwiek nieruchomości, nie odbywa się na ogół w tak szybkim tempie, jak np. nabycie samochodu. Najpierw należy zarezerwować dom, mieszkanie, czy działkę, potem postarać się o dofinansowanie, zebrać potrzebne dokumenty, co może potrwać do kilku tygodni. Żeby w tym czasie sprzedawca nie znalazł lepszego od nas kupca, warto zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży.

- R E K L A M A -

Informacje o tej formie umów znajdziemy na stronach wyspecjalizowanych firm doradzających kredytobiorcom. Na przykład na stronie https://www.expander.pl/sporzadzamy-umowe-przedwstepna-sprzedazy-nieruchomosci/. Poniżej przedstawimy uproszczony poradnik, w jaki sposób przygotować samodzielnie taką przedwstępną umowę.

Akt notarialny albo forma pisemna 

Ostateczna umowa sprzedażowa, musi być zawierana zawsze w formie notarialnego aktu. Wymóg ten jednakże nie dotyczy przedwstępnej umowy sprzedażowej, którą na ogół zawiera się w najzwyklejszej pisemnej formie. W takim przypadku, z chwilą niewywiązania się sprzedawcy z postawionych warunków w umowie, nabywca może zażądać tylko zwrócenia wpłaconych wcześniej pieniędzy. Inaczej będzie to wyglądać, jeżeli umowa przedwstępna zostanie zawarta jako akt notarialny. W takiej sytuacji, jeżeli sprzedawca nie wywiązuje się z zawartych w niej warunków, nabywca na drodze sądowej, może ubiegać się o przeniesienie prawa własności do nieruchomości bez uzyskania zgody sprzedawcy. Taka możliwość stanowi wynik przepisów zawartych w kodeksie cywilnym. Sąd może uznać, iż nieruchomość stanowi własność osoby kupującej, która wywiązała się ze wszelkich warunków spisanych w umowie. Jeżeli umowa będzie zawarta tylko w formie pisemnej, osoba sprzedająca może się z niej w każdej chwili wycofać, bez ponoszenia ryzyka. 

- R E K L A M A -

Czym jest dokładnie umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości? 

Umowa przedwstępna sprzedaży danej nieruchomości, ma przede wszystkim stanowić gwarancję zawarcia w późniejszym czasie tak zwanej umowy przyrzeczonej, której podpisanie w danej chwili nie jest dogodne albo wręcz niemożliwe z wybranej przyczyny. Jest to regulowane przez artykuł 389 kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego zapisem umowa, w wyniku której obie albo jedna ze stron zobowiązane są do zawarcia umowy oznaczonej (przedwstępna umowa), powinna wskazywać najważniejsze postanowienia z umowy przyrzeczonej, w tym cenę nieruchomości i przedmiot umowy. 

Zaliczka czy też zadatek? 

W przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości mogą być zawierane klauzule, które zabezpieczają jej zawarcie. Jeżeli strony zdecydują się na taki właśnie krok, w umowie powinna być określona wysokość zabezpieczenia, jak i fakt ich przekazania. Najczęściej wysokość zaliczki albo zadatku wynosi 10 procent z ceny sprzedaży danej nieruchomości. Nie stanowi to jednakże żadnej reguły. Zadatek nierzadko mylony jest z zaliczką, zaś oba określenia stosuje się zamiennie. Tak naprawdę są to odmienne typy zabezpieczenia. Zaliczkę wpłaca się na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli zostanie zawarta ostateczna umowa, zaliczkę odejmuje się od całej kwoty, którą należy zapłacić. Natomiast jeżeli umowa nie będzie ostatecznie zawarta, sprzedający ma obowiązek zwrócenia zaliczki osobie kupującej. 

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: