reklama

Uwaga! Skażone mleko mogło trafić do Kutna

Do sieci sklepów Rossmann trafiło mleko skażone salmonellą. Główny Inspektorat Sanitarny podał numery partii, które są wycofywane ze sprzedaży.

- R E K L A M A -

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że poprzez system Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) uzyskał informację , że firma Lactalis, w związku z zaangażowaniem się francuskiej strony rządowej w sprawę (zgodnie z informacją Ambasady RP w Paryżu), zdecydowała o rozszerzeniu procesu wycofywania produktów potencjalnie zanieczyszczonych na wszystkie produkty wyprodukowane w zakładzie w Craon we Francji, bez rozróżnienia na numer partii i datę minimalnej trwałości.

Rozszerzenie wycofywania na wszystkie produkty wyprodukowane w ww. zakładzie nie oznacza, że wszystkie produkty są potencjalnie zanieczyszczone. Wszystkie partie mleka w proszku dla niemowląt, kaszek i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wyprodukowane w zakładzie w Craon podlegają obecnie wycofaniu przez firmę Lactalis ze wszystkich miejsc, do których ww. produkty zostały dostarczone.

- R E K L A M A -

Zgodnie z listą odbiorców przekazaną w systemie RASFF przez władze Francji rozszerzony proces wycofywania obejmuje również produkty dostarczone do Polski, do firmy Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. Następujące mleka modyfikowane dostarczone do Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. podlegają wycofaniu:

Nazwa handlowa, Numer partii, Data minimalnej trwałości
Babydream 1 2X250g, 16C0010509, 19.02.2018
Babydream 1 2X250g, 16C0010994, 19.05.2018
Babydream 1 2X250g, 16C0011090, 08.06.2018
Babydream 1 2X250g, 16C0011222, 13.07.2018
Babydream 2 2X250g, 16C0010543, 17.02.2018
Babydream 2 2X250g, 16C0010768, 13.04.2018
Babydream 2 2X250g, 16C0011014, 23.05.2018
Babydream 2 2X250g, 16C0011120, 14.06.2018
Babydream 3 2X250g, 16C0010382, 13.01.2018
Babydream 3 2X250g, 16C0010691, 24.03.2018
Babydream 3 2X250g, 16C0010769, 14.04.2018
Babydream 3 2X250g, 16C0010928, 12.05.2018
Babydream 3 2X250g, 16C0011092, 10.06.2018

- R E K L A M A -

W dniu 17.01.2018 r. Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. rozpoczęła wycofywanie powyższych produktów z obrotu. Wyłącznie partie wskazane w komunikacie podlegają wycofywaniu.

Główny Inspektor Sanitarny bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o dystrybucji kwestionowanych produktów do Polski zobowiązał organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej do podjęcia ścisłej współpracy z firmą Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. w przedmiotowej sprawie i monitorowania procesu wycofywania ww. produktów z obrotu.

źródło: GIS

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: