reklama

W „Kasprowiczu” otwarto nową ekopracownię (ZDJĘCIA)

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie otwarto ekopracownię fizyczną. W uroczystości udział wzięli starosta kutnowski Daniel Kowalik, wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska oraz starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie Marek Korytowski.

Podczas uroczystości dyrektor II LO Artur Ciurlej przywitał przybyłych gości i przedstawił poszczególne etapy realizacji wniosku, dzięki któremu wysłużoną pracownię fizyczną można było zrewitalizować i wyposażyć w sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym m. in.: stoliki laboratoryjne i krzesła dla uczniów, meblościanki, mobilny stolik do demonstracji, biurko dla nauczyciela, laptop, panoramiczną tablicę interaktywną oraz tablet graficzny.

- R E K L A M A -

W dalszej kolejności nauczyciele fizyki II LO – mgr Sławomir Klarzak (autor i wykonawca projektu) oraz mgr Adam Grzyb, z pomocą uczniów klasy drugiej o profilu matematyczno-geograficzno-informatycznym oraz społeczno-prawnym, przeprowadzili doświadczenia z wykorzystaniem najnowocześniejszego zestawu pomocy dydaktycznych, w skład którego wchodzą m. in.: tor powietrzny, zasilacze prądu stałego, zestaw prostych obwodów elektrycznych z multimetrem, dekady rezystorów, magnesy sztabkowe i neodymowe, opiłki i płyta z opiłkami do badania pola magnetycznego, radiometr Crookesa, wielokrążki, siłomierze, miernik natężenia dźwięku, mostek Gretz’a, zestaw doświadczalny z ciepła, zestaw energia odnawialna, pompa próżniowa, prasa hydrauliczna, pojazd odrzutowy z napędem elektrycznym, potrójne wahadło, bateria słoneczna, silnik Stirlinga, zestaw do obserwacji trójwymiarowych obrazów holograficznych, a także bączek magnetyczny.

Projekt utworzenia w pełni nowoczesnej pracowni został zrealizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi – konkurs z dziedziny Edukacja Ekologiczna „Nasze Ekologiczne Pracownie” – całkowita wartość projektu: 59.660,00 zł, w tym dotacja z Funduszu 56.670,00 zł.

Warto podkreślić, iż powstanie nowoczesnej ekopracowni fizycznej znacząco przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej, wiedzy i umiejętności uczniów oraz osiągania przez nich sukcesów edukacyjnych.

Tekst: II LO, Foto: M. Michalski, S. Klarzak


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: