reklama
  • Mikołaj Dorożała Sejm

W starostwie dyskutowali o dopalaczach

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kutnie oraz Starostwo Powiatowe w Kutnie ph. Dopalacze – Substancje Psychoaktywne – Uzależnienie Czynniki Ryzyka, Sygnały ostrzegawcze, Interwencja i Profilaktyka.

W ramach szkolenia odbył się wykład specjalisty terapeuty Adama Nyka. reprezentującego Stowarzyszenie MONAR – Poradnię Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Warszawie.

- R E K L A M A -

Szkolenie skierowane było m.in. do kuratorów sądowych , pedagogów i psychologów z burs, internatów, placówek nauczania i wychowania oraz z placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu miasta Kutno i powiatu kutnowskiego.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie

Nie przegap: